Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 312


Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho chiến sĩ Đại đoàn 312 trong chiến dịch Điện Biên Phủ


… Theo chỉ thị của Trung ương Đảng, các đơn vị khẩn trương tổng kết kinh nghiệm chiến đấu trong chiến dịch Biên Giới, đẩy mạnh huấn luyện, củng cố lực lượng, chuẩn bị cho các chiến dịch tiếp theo. Chủ trương tiếp tục xây dựng một số đại đoàn chủ lực để đảm nhiệm những nhiệm vụ tác chiến lớn hơn sau chiến dịch Biên Giới có thêm điều kiện để thực hiện. Trên cơ sở ý định xây dựng trung đoàn 209 thành trung đoàn mạnh trực thuộc Bộ để khi có điều kiện làm nòng cốt phát triển, xây dựng thêm một đại đoàn mới, Trung ương Đảng và Tổng quân ủy quyết định thành lập Đại đoàn bộ binh 312. Đồng chí Lê Trọng Tấn, trung đoàn trưởng trung đoàn 209 được chỉ định làm Đại đoàn phó quyền Đại đoàn trưởng. Đồng chí Trần Độ, chính ủy trung đoàn 209 được giao làm Phó chính ủy quyền Chính ủy Đại đoàn và là Bí thư đảng ủy lâm thời của Đại đoàn.

(Trích Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 312, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội – 1995)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét