Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Những tác phẩm trong giai đoạn đổi mớiTrong giai đoạn đổi mới của đất nước, là người dốc nhiều nhiệt huyết ủng hộ, ông Trần Độ có rất nhiều tác phẩm đáng chú ý:
"Văn hoá văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng". Nxb Sự thật, 1987, 166 trang, khổ 13x19, in 3500 cuốn.


Lời Nhà xuất bản

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu một cái mốc quan trọng trên con đường phát triển của cách mạng nước ta. Tư tưởng lớn bao trùm nội dung của Đại hội là tư tưởng đổi mới trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó bao gồm cả lĩnh vực văn hóa văn nghệ.

Tuy trong Báo cáo Chính trị chúng ta không thấy có một phần riêng, chương nói riêng về văn hóa văn nghệ, nhưng trong nhiều phần, vấn đề này đã được đề cập với những quan điểm, quan niệm mới mẻ so với những cách đề cập trước đây. Những quan điểm và quan niệm này vừa mang tính cách mạng và khoa học, vừa phù hợp với những nguyên lý kinh điển, vừa đi sát thực tiễn, vừa gần gũi với những phát triển lý luận mới của thế giới xã hội chủ nghĩa.

Việc thuyết minh cơ sở lý luận và thực tiễn những tư tưởng đổi mới đó trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, do đó là một việc làm quan trọng, có tác dụng quán triệt Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Với mục đích đó, Nhà xuất bản Sự thật cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Văn hóa Văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng của đồng chí Trần Độ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương.

Mong rằng cuốn sách giúp ích ít nhiều cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý văn hóa văn nghệ và tất cả những ai quan tâm và yêu thích văn hóa văn nghệ.

Tháng 6 năm 1987

Nhà Xuất bản Sự thật  

*  *  *
"Đổi mới và chính sách xã hội, văn hoá". Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1988, 240 trang, khổ 13x19, in 3200 cuốn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét