Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Chiến tranh tâm lý của Mỹ - nguỵ rất xảo quyệt nhưng nhất định thất bại


Đế quốc Mỹ coi chiến tranh tâm lý là một vấn đề chiến lược trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Gần đây, trước những thất bại nặng nề và toàn diện của chúng, đi đôi với những bước leo thang chiến tranh mới trên cả hai miền, nhất là trong thời kỳ tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt hiện nay, đế quốc Mỹ càng ráo riết tăng cường hoạt động chiến tranh tâm lý để hòng lung lạc quyết tâm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta. Song, dù chiến tranh tâm lý của chúng có xảo quyệt và thâm độc đến đâu, nó cũng nhất định thất bại.

I. Chiến tranh tâm lý, một vấn đề chiến lược của chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam nước ta.
Nhìn lại lịch sử xâm lược của chủ nghĩa đế quốc trên thế giới từ xưa đến nay, ta thấy rằng, phàm đã là xâm lược thì bất kỳ tên đế quốc nào cũng cố tạo ra lý do này hay “luận thuyết” khác để che giấu và bào chữa cho hành động kẻ cướp bỉ ổi của chúng. Một mặt, chúng dùng chính sách thực dân là chủ yếu để hòng bắt các dân tộc nhỏ yếu khuất phục trước sức mạnh của chúng ; mặt khác, chúng ráo riết tuyên truyền một cách rộng rãi và dồn dập cho những lý lẽ nguỵ biện bằng chiến tranh tâm lý, nhằm phục vụ mục đích đen tối của chúng.
Để thực hiện chính sách thực dân kiểu mới ở miền Nam Việt Nam trong toàn bộ âm mưu xâm lược của chúng, đế quốc Mỹ luôn luôn đặt chiến tranh tâm lý cũng như chiến tranh gián điệp thành một vấn đề chiến lược. Chiến tranh tâm lý, bộ phận chủ yếu của “chiến tranh chính trị”, chẳng những là một công cụ đắc lực thực hiện tác động tâm lý trên mặt trận chính trị, tư tưởng trong chiến tranh mà nó còn là công cụ thực hiện mọi thủ đoạn lừa bịp về mặt tư tưởng trên cả mặt trận kinh tế, văn hoá và xã hội. Vì vậy, quá trình ra đời và sụp đổ của các kế hoạch chiến lược của Mỹ ở miền Nam trong mấy năm qua cũng là quá trình thất bại của chiến tranh tâm lý.
Chiến tranh tâm lý của Mỹ đã hoạt động rất mạnh và dai dẳng trên quy mô rộng lớn ngay từ khi chúng chuẩn bị thai nghén cho chế độ tay sai trá hình của chúng ở miền Nam. Ngay từ đầu, Mỹ đã đổ công sức và cả tiền của để vẽ mày vẽ mặt cho tên tay sai Ngô Đình Diệm với nhãn hiệu một “lãnh tụ” của những phần tử “quốc gia”. Chúng cố làm cho nhân dân ta mơ hồ giữa những người yêu nước cách mạng chống xâm lược và bọn Việt gian bán nước tay sai đế quốc xâm lược Mỹ. Đây là điểm xuất phát, là tiền đề rất phát triển để tạo nên hàng loạt những chiêu bài lừa bịp khác. Vì vậy, chúng không từ một thủ đoạn nào để đàn áp khủng bố những người kháng chiến cũ ; vô luận ai là người kháng chiến cũ đều bị chúng ghép là “Việt cộng”, trái lại những tên nào đã từng làm chó săn, có nợ máu với nhân dân đều được chúng nêu lên thành những phần tử “cách mạng quốc gia”. Nhưng ai còn lạ gì Diệm vốn là một tên quan lại hai đời làm tay sai cho Pháp rồi đến Nhật, sau đó lại được Mỹ nuôi dưỡng từ năm 1949 và được tên cáo già Đa-lét đưa từ Mỹ về để làm tay sai thực hiện mọi chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ.
Bằng những nhãn hiệu “độc lập” về chính trị và “viện trợ” về kinh tế và kỹ thuật, trên thực tế, đế quốc Mỹ đã biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Rõ ràng, những nhãn hiệu trên đây là những sản phẩm của chiến tranh tâm lý nhằm che giấu bộ mặt thật của bọn cướp nước và bọn Việt gian phản động, tay sai bán nước ở miền Nam Việt Nam.
Tuy nhiên, dù đế quốc Mỹ dùng đến bao nhiêu những danh từ có vẻ đẹp đẽ để sơn phết cho chế độ thống trị tay sai tàn bạo đó, chúng cũng không che đậy được bản chất cướp nước và bán nước của thày tớ chúng. Chính sách chiến tranh, bóc lột, áp bức tàn bạo của Mỹ đã chà đạp lên nguyện vọng độc lập, hoà bình, dân chủ và thống nhất Tổ quốc của nhân dân miền Nam, khiến cho mâu thuẫn giữa một bên là bọn đế quốc Mỹ xâm lược cùng bọn chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm, đại biểu cho giai cấp địa chủ, tư sản mại bản phản động và một bên là toàn thể nhân dân lao động và những người yêu nước miền Nam trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Với lòng căm thù sâu sắc chế độ chính trị tàn bạo của Mỹ và tay sai, với ý chí thà chết quyết không chịu làm nô lệ, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, quân và dân miền Nam đã vùng dậy liên tiếp đánh bại các kế hoạch chiến lược của Mỹ, làm phá sản “chiến lược chiến tranh đặc biệt” cùng với những chiêu bài che giấu cho chế độ thực dân kiểu mới của chúng. Nếu như đế quốc Mỹ không tiếc công sức và tiền của để tô son trát phấn cho tên bù nhìn Ngô Đình Diệm, biến một tên Việt gian phản động hai đời làm tay sai cho đế quốc thành một tên “tổng thống” bù nhìn kiểu mới ở Đông Nam Á, có “lý tưởng”, có “đường lối”, có “chính sách” khả dĩ làm cho một số người bị mơ hồ và nuôi ảo tưởng đối với chúng, thì sự sụp đổ của chế độ gia đình trị của anh em Diệm – Nhu đã đánh dấu sự phá sản nghiêm trọng đối với chiến tranh tâm lý của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.
Tuy nhiên, càng thất bại đế quốc Mỹ càng tỏ ra ngoan cố ; chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược miền Nam. Với những chiêu bài “quốc gia”, “độc lập”, “tự do”, “dân chủ”, “cải tạo nông thôn”, “cộng đồng khai phóng”, v.v… bọn Mỹ và tay sai đã tiếp tục quảng cáo cho chính sách xâm lược thực dân kiểu mới dưới hình thức chiến tranh cục bộ của chúng. Nhưng lần này đế quốc Mỹ đã không sao khắc phục được điểm yếu về bản chất của nó là sự xâm lược trắng trợn của những đội quân viễn chinh của Mỹ và chư hầu vào miền Nam Việt Nam. Đội quân viễn chinh khổng lồ của Mỹ được ném vào chiến trường miền Nam đã làm cho mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý bị vạch trần, những chiêu bài “độc lập”, “quốc gia” bị xé toạc trước dư luận của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, làm cho đế quốc Mỹ càng bị cô lập hơn bao giờ hết. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Mỹ trở nên gay gắt đến cực độ. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc ta càng sáng ngời hơn bao giờ hết. Bộ mặt xâm lược thực dân của đế quốc Mỹ đã lộ nguyên hình, nhưng càng thất bại chúng càng điên cuồng, tăng cường dùng bom đạn đánh phá tàn bạo hơn và chúng càng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý của chúng lên một bước cực kỳ nham hiểm.
Sự thất bại của chúng ngày càng nặng nề bao nhiêu thì tinh thần phản chiến trong quân đội Mỹ và tay sai, tinh thần phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, tinh thần và khí thế quyết chiến quyết thắng trong tiến công và nổi dậy của quân và dân ta ngày càng lên cao bấy nhiêu. Để che giấu sự thất bại đó, đồng thời để hòng làm lung lạc quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta, đế quốc Mỹ không từ một thủ đoạn thâm độc nào để đẩy mạnh hoạt động chiến tranh tâm lý. Hành động xâm lược bằng bom đạn của chúng càng trắng trợn, tàn bạo bao nhiêu thì liền ngay đó chiến tranh tâm lý của chúng càng ráo riết, xảo quyệt và trơ trẽn bấy nhiêu. Chúng đã thú nhận rằng “không thể tung hết tiềm năng được nếu không chủ trương đẩy mạnh hoạt động tâm lý chiến”. Rõ ràng là đế quốc Mỹ càng thất bại chúng càng điên cuồng ráo riết dùng mọi thủ đoạn chiến tranh tâm lý để phản công vào trận địa tư tưởng của quân và dân ta, với một quy mô rộng lớn và cường độ hết sức quyết liệt. Nhưng dù chúng có điên cuồng tăng cường hoạt động chiến tranh tâm lý với quy mô, cường độ lớn và quyết liệt đến thế nào nhất định những âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng sẽ thất bại thảm hại cùng với chính sách thực dân kiểu mới của chúng.

II. Nội dung phản động và thủ đoạn xảo quyệt của chiến tranh tâm lý của Mỹ - nguỵ
Chiến tranh tâm lý thực chất là một thứ vũ khí tư tưởng của bọn đế quốc Mỹ đã đến ngày tàn lụi, dùng để lừa dối và bào chữa cho mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, bằng cách dùng những quan điểm phản động, những nọc độc tư tưởng của chúng để phản công và chống đỡ trước sức tiến công của tư tưởng cách mạng trong thời đại hiện nay. Trong tài liệu huấn luyện chiến tranh tâm lý, tên trùm chiến tranh tâm lý của Mỹ đã định nghĩa rằng : “Chiến tranh tâm lý là một thứ chiến tranh tìm cách thắng về quân sự mà không dùng đến phương tiện quân sự” hoặc nó là “thứ chiến tranh để giành giật lấy nhân số để ủng hộ cho phe mình”, là một “nghệ thuật chinh phục nhân tâm bằng mọi phương tiện và mọi kế hoạch”.
Qua định nghĩa của chúng, ta thấy rõ chiến tranh tâm lý của Mỹ là sản phẩm của chủ nghĩa thực dân kiểu mới của chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang ở vào thế bị động, thế yếu, của kẻ không có chính nghĩa đang cố tạo ra một thứ vũ khí tư tưởng để “chinh phục nhân tâm” mà thực chất là để đầu độc quần chúng lao động. Theo những nhà tư tưởng tư sản thì đây cũng là một phương thức “tái vũ trang tinh thần” cho giai cấp tư sản. Vì tất cả những tư tưởng lỗi thời của giai cấp tư sản đã bị sụp đổ, nên chúng phải tìm ra yếu tố tâm lý để nhằm khai thác mặt tâm lý, tình cảm thuộc bản năng của con người, đồng thời hết sức che giấu, hạ thấp hoặc xuyên tạc mọi ý thức tư tưởng và động cơ giác ngộ chính trị quần chúng. Yếu tố tình cảm mà chúng nói ở đây chính là những tình cảm, tư tưởng yếu đuối và lạc hậu, những tâm lý hoài nghi, lo sợ, những dục vọng thấp hèn mà chúng cho rằng trong bất kỳ người nào ít hoặc nhiều cũng đều có. Chiến tranh tâm lý đã cố khai thác những thứ vi trùng “tư tưởng” ấy để đục khoét làm cho con người ta bị héo mòn. Đó là đặc điểm quan trọng của chiến tranh tâm lý cũng như của chủ nghĩa duy tâm hiện đại luôn luôn hạ thấp lý trí mà đề cao bản năng trực giác của con người, lấy bản năng để đè bẹp lý trí, cố khai thác mặt tự phát của con người mà hạ thấp tính tự giác. Chúng ra sức dùng những quan điểm phản động che đậy dưới yếu tố tâm lý chung chung của con người để lôi cuốn, mê hoặc quần chúng. Nó chứng tỏ tính chất phản động, yếu hèn của chủ nghĩa đế quốc phản động đang giãy chết đi ngược với quy luật phát triển của xã hội, nên luôn luôn lẩn tránh ánh sáng tư tưởng của cách mạng và run sợ trước sự giác ngộ về ý thức giai cấp của quần chúng lao động.
Do bản chất phản động, ngoan cố, xảo quyệt và hành động xâm lược phi nghĩa của Mỹ nên chiến tranh tâm lý cùng đồng nghĩa với sự lừa dối, xuyên tạc, vu khống, đảo lộn phải trái, trắng đen trên mọi lĩnh vực nhận thức và tư tưởng của thời đại.
Mục đích chiến tranh tâm lý của địch chủ yếu là nhằm làm cho quân và dân ta nao núng quyết tâm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước, gây chia rẽ giữa quân và dân ta, giữa lãnh đạo và quần chúng, giữa nhân dân ta và các nước anh em.
Trong tình hình hiện nay, chiến tranh tâm lý của địch chủ yếu nhằm vào các lực lượng vũ trang và nhân dân ta, đặc biệt là chúng rất chú trọng phá hoại tinh thần chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, nhất là đối với những người dễ hoài nghi, dao động hoặc nhận thức chậm và những phần tử bất mãn mà chúng cho rằng có nhiều khả năng lung lạc. Ngoài ra, chúng còn dùng mọi thủ đoạn để giáo dục nhồi sọ, động viên, kích thích tinh thần chiến đấu mù quáng của đội quân đánh thuê của chúng. Đi đôi với việc dùng chiến tranh tâm lý trực tiếp tác động vào những đối tượng nói trên, địch còn thông qua những thủ đoạn chiến tranh tâm lý để cung cấp tài liệu, tạo điều kiện và hướng dẫn hoạt động tuyên truyền cho bọn phản động mà chúng gọi là “tình báo tâm lý chiến” lén lút hoạt động trong vùng giải phóng của ta.
Nội dung những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của chúng đã tiến hành ở miền Nam bao gồm rất nhiều vấn đề, nhưng thông thường tập trung vào khoe khoang “sức mạnh to lớn” của Mỹ, trước hết là sức mạnh quân sự hòng đe doạ quân và dân ta, tạo ra tư tưởng sợ Mỹ, gây tâm lý cầu an ; mặt khác, chúng mở những đợt tuyên truyền, rêu rao “thiện chí hoà bình thương lượng không điều kiện” hòng gây ảo tưởng hoà bình, làm giảm sút tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Chúng tìm mọi cách để vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam hòng gây chia rẽ nội bộ ta. Chúng còn bịa đặt và thổi phồng những khó khăn và tổn thất của ta, đổi thất bại của chúng thành thắng lợi và đổi thắng lợi của ta thành thất bại hòng gây tâm lý hoang mang, dao động, thiếu tin tưởng trong quân và dân ta.
Với nội dung nói trên, hoạt động chiến tranh tâm lý của Mỹ có rất nhiều thủ đoạn và hình thức cực kỳ xảo quyệt, nhưng tựu trung có mấy thủ đoạn chính sau đây :
Một là, chúng cố làm lu mờ sự thật cơ bản bằng cách bưng bít, bóp méo sự thật, lấy một vài sự kiện vụn vặt để xuyên tạc vấn đề, nói cách khác tức là lấy hiện tượng để che đậy bản chất, làm cho những người không vững vàng khó phân biệt được thật giả, đúng sai.
Hai là, chúng dùng lối kích động tâm lý, tung tin giật gân, khêu gợi những tư tưởng hủ hoá, hưởng lạc, gây bất mãn nội bộ mà chúng gọi là “tạo cảm kích, gây xúc động” dẫn đến hành động có lợi cho chúng vì tình cảm sai lầm bồng bột, xốc nổi.
Ba là, nói láo một cách trắng trợn, bằng cách phóng đại, dựng đứng, tung tin, bịa đặt ra những câu chuyện như có thật để vu cáo và chống đỡ trước những sự việc đang làm cho dư luận trong nước và thế giới ca ngợi những thắng lợi, hành động anh hùng tốt đẹp của ta và nguyền rủa những hành động gian ác, tàn bạo của chúng.
Bốn là, dùng lối tuyên truyền ra vẻ khách quan để lừa bịp dư luận, che giấu lập trường phản động của chúng.
Ngoài những thủ đoạn gian xảo trên, chúng còn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi khác nữa để phục vụ cho chiến tranh gián điệp của chúng.
Đi đôi với những thủ đoạn đó, chúng sử dụng nhiều hình thức, nhiều phương tiện để tạo ra hệ thống tuyên truyền tâm lý chiến, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ với bọn chư hầu và tay sai. Chúng dùng truyền đơn một cách tập trung và liên tục bao gồm nhiều nội dung, nhiều đề tài cho nhiều đối tượng. Chúng chú trọng dùng đài phát thanh như ngoài đài phát thanh chính thức của Mỹ - nguỵ và chư hầu, chúng còn dùng hệ thống phát thanh, giả danh đảng này phái nọ với những kiểu tuyên truyền có vẻ khác nhau, nhưng lại hiệp đồng chặt chẽ với nhau trên ý đồ, đề tài và thủ đoạn. Chúng dùng loa gắn trên máy bay, trên xe, nơi công cộng để tác động tinh thần. Ngay cả lúc trận chiến đấu đang diễn ra, chúng cũng tiến hành một cách dồn dập liên tục, kết hợp chặt chẽ với những đợt chuẩn bị hoả lực của chúng. Ngoài những thủ đoạn trên, chúng còn dùng báo chí, vô tuyến truyền hình, dùng lối phao tin đồn nhảm trong nhân dân mà chúng gọi là tuyên truyền “rỉ tai”, thư “tâm lý chiến”, dùng hành động bắt cóc người của ta về mua chuộc, dụ dỗ rồi thả trở lại để tuyên truyền chính sách “chiêu hồi” của chúng, …
Để đưa những thứ nọc độc vào tâm lý, tư tưởng mọi người, chúng cũng rất chú trọng thông qua nhiều hình thức : tin ngắn, bình luận, văn thơ, ca kịch, cải lương, tuồng, chèo, sách truyện, phim ảnh, họp báo, đối thoại, hô khẩu hiệu, v.v…
Mọi thủ đoạn tác động tâm lý của Mỹ - nguỵ đều gắn chặt với mọi hoạt động quân sự của chúng trên chiến trường ; trước hay sau một đợt hoạt động quân sự ác liệt, chúng thường mở những đợt tiến công về chính trị và tâm lý. Vì vậy, bản thân những hoạt động quân sự mà chúng gọi là “huỷ diệt” cũng là một kiểu chiến tranh tâm lý của chúng.
Nhằm phục vụ cho mục đích chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, chiến tranh tâm lý của Mỹ - nguỵ hiện nay đang tập trung vào một số vấn đề có tính chất thời sự dưới đây :
1. Đổi trắng thay đen giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa tự vệ và xâm lược trong chiến tranh hiện nay.
Đế quốc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa vô cùng tàn bạo đối với nước ta. Trước đây, Mỹ đã giúp thực dân Pháp đánh nhân dân ta. Thực dân Pháp thất bại, Mỹ tiếp thu cả bộ máy tay sai và đội quân nguỵ đó, tô vẽ và xây dựng lại để làm công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của chúng ở miền Nam và ngày nay chúng đã đưa hơn nửa triệu quân vào trực tiếp xâm lược nước ta. Ngược lại, nhân dân miền Nam, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thà chết chứ quyết không chịu cúi đầu làm nô lệ cho đế quốc Mỹ, đã vùng dậy tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống xâm lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc và tiến tới thống nhất Tổ quốc. Để che đậy và bào chữa cho hành động xâm lược trắng trợn của chúng, đế quốc Mỹ và tay sai đã ra sức dùng mọi luận điệu, nào là “Hoa Kỳ giữ lời cam kết”, nào là “Việt Nam cộng hoà” (tức bọn nguỵ) tiến hành một cuộc “chiến tranh tự vệ”. Thực chất của những cái gọi là lời cam kết chẳng qua là những thủ đoạn bịp bợm để “hợp pháp hoá” hành động xâm lược của Mỹ, chẳng khác nào Mỹ cam kết với Mỹ. Chúng còn lớn tiếng vu khống miền Bắc xâm lược miền Nam để cốt che giấu bộ mặt xâm lược trắng trợn của chúng, cố gây mơ hồ để đánh lộn sòng giữa kẻ xâm lược với người bị xâm lược. Chúng cố dùng thủ đoạn tác động tâm lý nói đi nói lại nhiều lần để mong gây cho người nghe công nhận một điều hết sức vô lý rằng người Việt Nam lại đi xâm lược người Việt Nam, còn trái lại đế quốc Mỹ cách xa Việt Nam hàng vạn dặm mang quân đội với mọi thứ vũ khí giết người tàn bạo nhất vào Việt Nam tàn sát, triệt hạ làng mạc của nhân dân Việt Nam và bị nhân dân Mỹ lên án lại là kẻ có lòng tốt, là đồng minh “tận tình giúp đỡ nhân dân miền Nam”. Bằng những danh từ bịp bợm hết sức xảo trá, lật lọng, chúng cố làm cho nhân dân ta và nhân dân thế giới lẫn lộn phải trái, trắng đen, không nhận thức được tiêu chuẩn cơ bản phân biệt kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa, giữa văn minh và bạo tàn trong thời đại ngày nay. Nhưng tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và bọn tay sai trong hơn 10 năm qua là một bằng chứng hùng hồn mà bất cứ những luận điệu giả nhân giả nghĩa nào của Mỹ cũng không che lấp được.
Ngày nay nhân dân tiến bộ và những người có thiện chí trên thế giới đã hiểu rõ cuộc chiến tranh của Mỹ và tay sai đang tiến hành ở miền Nam nước ta là cuộc chiến tranh cục bộ phản cách mạng mà thực chất là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới. Đó là bản chất cực kỳ phản động của Mỹ và tay sai, không có thủ đoạn bịp bợm nào che giấu được.
2. Vu khống, xuyên tạc đường lối, chính sách của ta, ra sức tô vẽ cho chế độ thối nát của chúng
Sự thật lịch sử không ai chối cãi được rằng nhân dân Việt Nam đã tiến hành một cuộc kháng chiến thần thánh để đánh bại bọn thực dân Pháp, giải phóng được một nửa nước và miền Bắc ngày nay đang tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Còn ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã hất cẳng thực dân Pháp, dựng lên chính quyền bù nhìn tay sai, lập nên chế độ thực dân kiểu mới, tiếp tục chia cắt lâu dài đất nước ta. Cho đến nay, chúng vẫn trâng tráo cố lừa bịp nhân dân để mọi người công nhận chế độ thối nát của chúng ở miền Nam là chế độ “tự do”, “dân chủ”.
Ngày nay, để tạo chỗ dựa chính trị cho đội quân viễn chinh của Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam, đế quốc Mỹ đã ra sức sơn phết cho cái chế độ tay sai bằng những chiêu bài mới, nào là “nền đệ nhị cộng hoà đã được xây dựng trên nền tảng tự do, dân chủ chân chính”, nào là “độc lập”, “tự do”, “dân chủ”, “hợp tiến” để khoe khoang bộ mặt tay sai trá hình của nó. Sự thật là ai cũng biết rằng toàn bộ cơ cấu của chế độ thống trị tay sai ở miền Nam là do Mỹ dựng lên bằng đô la và lưỡi lê, bao gồm những tên phản động, ác ôn đại biểu lợi ích của giai cấp địa chủ và tư sản mại bản phản động đã từng làm tay sai cho đế quốc. Cái gọi là “nền đệ nhị cộng hoà” chẳng qua là một cái sân khấu múa rối mới và là chế độ thống trị tay sai kiểu Ngô Đình Diệm mà không có Diệm và tất cả những chiêu bài mới cũng chính là những cái mặt nạ thủng nát được vá víu và tô vẽ lại. Những danh từ “đẹp đẽ” trên đây cũng chỉ là những sản phẩm mới của chiến tranh tâm lý trong thời kỳ chiến tranh xâm lược cục bộ phát triển đến đỉnh cao, bộ mặt thực dân của Mỹ đã bộc lộ trắng trợn.
Đi đôi với việc tô vẽ sơn phết cho chế độ tay sai đế quốc và chế độ tư bản chủ nghĩa mục nát trong “khối tự do”, chúng ra sức xuyên tạc, vu khống Quân Giải phóng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng, vu khống miền Bắc và phe xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, xuyên tạc chủ trương và thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam. Chúng dùng thủ đoạn đưa tin lập lờ làm ra vẻ có thật với một quan điểm phản động, gây nên những phân vân, hoài nghi để từ đó làm hỗn loạn tư tưởng người nghe không vững vàng. Chúng bịa đặt, thổi phồng những khó khăn, tổn thất của ta, dựng đứng một cách trắng trợn, giật gân những chuyện mập mờ để gây ra sự ngờ vực.
Rõ ràng xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chế độ và đường lối của ta hòng làm cho người nghe bị rối loạn, hoài nghi và tin những lời nói xảo trá của chúng chính là bản chất phản động của chiến tranh tâm lý.
3. Bịa đặt thắng lợi giả để che giấu thất bại thật của chúng
Mọi người đã quan tâm và theo dõi cuộc chiến tranh ở miền Nam đều xác nhận rằng : từ khi đế quốc Mỹ trực tiếp điều khiển bọn tay sai tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới ở miền Nam, chúng đã trải qua những thất bại về chiến lược ngày càng nặng nề. Từ kế hoạch chiến lược phòng ngự để bình định miền Nam, chuẩn bị tiến công miền Bắc đến chiến lược của “chiến tranh đặc biệt” đã liên tiếp phá sản thảm hại, cho đến nay chiến lược của “chiến tranh cục bộ” ở mức độ cao cũng đang thất bại rõ ràng. Trái lại, với đường lối chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ngày càng to lớn và toàn diện chưa từng có, tạo nên cục diện chiến tranh mới, mở ra những triển vọng vô cùng tươi sáng để tiến tới thắng lợi hoàn toàn.
Những thắng lợi to lớn và toàn diện của ta, những thất bại ngày càng nặng nề của địch đã gây nên tâm lý thất bại chủ nghĩa trong nội bộ bọn xâm lược Mỹ cùng bọn tay sai và đã động viên tinh thần nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới chống chiến tranh xâm lược của Mỹ. Mỹ đang cố che giấu sự thất bại đó bằng mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý. Chúng ra sức tung tin bịa đặt, dựng đứng những thất bại giả tạo một cách lố bịch về các mặt quân sự, chính trị của ta ở miền Nam và miền Bắc. Ở miền Nam chúng tuyên truyền khoác lác rằng “tình hình quân sự đã được cải thiện khả quan hơn”. Chúng bịa ra cái gọi là thắng lợi của chính sách “xây dựng nông thôn đã đẩy du kích và chủ lực Việt cộng ra khỏi nông thôn” để xuyên tạc thế tổng tiến công và nổi dậy của ta.
Sự thật hiển nhiên đã diễn ra trên chiến trường mà ai cũng thấy rõ là sự phá sản liên tiếp của các kế hoạch chiến lược Mỹ đã đẩy chúng vào cục diện chính trị, quân sự ngày càng bất lợi, đầy dãy mâu thuẫn, lúng túng, bế tắc. Tất cả các tên tướng tài mạt vận của Mỹ từ Ha-kin, Tay-lơ, Oét-mô-len đã phải nối tiếp nhau rút lui và chính Giôn-xơn cũng phải tuyên bố xuống thang, phải bước vào bàn thương lượng mặc dù chúng còn nhiều mưu đồ đen tối. Sự thật là Mỹ thua đã rõ ràng. Tuy nhiên, chúng vẫn còn ngoan cố, càng thất bại chúng càng tàn ác, nham hiểm. Những thủ đoạn lật lọng, đổi trắng thay đen bằng những lời lẽ xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn là bản chất cực kỳ phản động của chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ trong bước đường cùng của chúng ở miền Nam.
4. Bịp bợm chung quanh vấn đề chiến tranh và hoà bình
Hồ Chủ tịch đã nói : “Nhân dân ta rất yêu chuộng hoà bình, nhưng phải có độc lập, tự do thật sự thì mới có hoà bình chân chính …” (Lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch nhân ngày 20-7-1968). Đó là nguyện vọng của nhân dân ta, của nhân dân tiến bộ Mỹ và của nhân dân yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới. Còn trái lại, đế quốc Mỹ là kẻ đang gây ra cuộc chiến tranh xâm lược trên đất nước ta, một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Nhưng càng thất bại chúng càng ngoan cố đẩy mạnh chiến tranh, đánh phá điên cuồng và dã man, gây nên những tội ác tày trời trên đất nước ta. Đó là sự thật không thể nào lẫn lộn được giữa bản chất xâm lược hiếu chiến của Mỹ với nguyện vọng hoà bình trong độc lập và tự do thật sự của nhân dân Việt Nam.
Đế quốc Mỹ tuy đã thua to nhưng chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, chúng còn tiếp tục chiến tranh xâm lược. Càng tăng cường chiến tranh, đế quốc Mỹ càng đẩy mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và bọn đế quốc Mỹ lên tới mức độ gay gắt và tập trung chưa từng có. Âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ với sự khoe khoang cái gọi là “sức mạnh quân sự” để bắt nhân dân ta khuất phục chúng, đã bị tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đặc biệt là nhân dân Mỹ và ngay cả trong hàng ngũ quân đội Mỹ phản đối kịch liệt. Che giấu bản chất xâm lược trở thành một nội dung then chốt của chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ. Gieo rắc ảo tưởng hoà bình và gây sự khủng khiếp về chiến tranh là hai mặt của chiến tranh tâm lý của Mỹ hiện nay.
Tất cả những lập luận xảo trá của chúng từ trước tới nay chỉ là những thủ đoạn chiến tranh tâm lý cố gây ra một tâm lý sai lầm trong nhân dân thế giới và nhân dân Mỹ cũng như đối với một số người trong nhân dân ta là Mỹ có vẻ nhân nhượng, xoay xở “tìm kiếm hoà bình”. Nhưng sự thật là chúng đang tìm mọi cách lấp liếm vấn đề cơ bản nhất là : nguồn gốc cuộc chiến tranh ở Việt Nam chính là sự xâm lược của Mỹ. Chúng dùng mọi thủ đoạn của chiến tranh tâm lý bịp bợm, đê hèn, đổi trắng thay đen, đánh lộn sòng giữa kẻ cướp với chủ nhà một cách trắng trợn. Bộ mặt thật của đế quốc Mỹ đã lộ rõ với toàn bộ bản chất cực kỳ xấu xa, nguy hiểm của chúng làm cho chúng ngày càng bị cô lập hơn bao giờ hết.
5. Tuyên truyền nhân sinh quan đồi truỵ
Vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì lợi ích của cả loài người tiến bộ, quân và dân ta quyết đạp bằng mọi hy sinh gian khổ để chiến thắng một kẻ thù hung ác nhất trên thế giới. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Hồ Chủ tịch, cán bộ và chiến sĩ ta đã quên mình vì nghĩa cả, không ngại khó khăn gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Cuộc chiến đấu chính nghĩa của quân và dân ta càng bước vào giai đoạn quyết liệt và phức tạp thì ngày càng có nhiều tấm gương anh hùng tiêu biểu cho truyền thống quật cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam ta. Những hành động anh hùng với những phẩm chất cao đẹp làm cho nhân dân ta càng tự hào bao nhiêu thì càng làm cho đế quốc Mỹ run sợ bấy nhiêu. Vì vậy, chúng luôn luôn tìm mọi thủ đoạn tác động tâm lý để chống lại chỗ mạnh tuyệt đối về chính trị, tinh thần của ta.
Với quan điểm khai thác những yếu tố tiêu cực thuộc tâm lý của con người, bọn tâm lý chiến hết sức chú trọng lợi dụng uy lực của vũ khí, kỹ thuật để kết hợp với mọi thủ đoạn tác động tâm lý hòng gieo rắc tư tưởng khiếp sợ đối với sức mạnh của vũ khí. Mỗi lần đưa ra một thứ vũ khí, phương tiện kỹ thuật nào mới, chúng cố tuyên truyền thổi phồng tính năng, tác dụng của nó trên chiến trường, hết rêu rao tác dụng của máy bay lên thẳng chúng chuyển sang quảng cáo tính năng chiến đấu của máy bay B.52, máy bay phản lực F.101, F.105 đến B.52, pháo cực nhanh, v.v… để hù dọa mọi người.
Lợi dụng hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, chúng tuyên truyền khêu gợi cuộc sống ích kỷ cá nhân, sống gấp, gây tư tưởng tham sống sợ chết dù là phải bán rẻ lương tâm và sự nghiệp để tìm lấy cái sống nhục, sống thừa ; đồng thời chúng ra sức tuyên truyền bôi nhọ những tấm gương hy sinh để giữ vững khí tiết cách mạng. Trong hoàn cảnh gian khổ, thiếu thốn thì chúng cố tuyên truyền gieo rắc tâm lý thèm khát cuộc sống vật chất xa hoa, cách sống sa đoạ, tham sướng sợ khổ, lối sống đồi bại của Mỹ. Chúng chú trọng tuyên truyền đề cao lối sống tự do cá nhân kiểu Mỹ, đả kích cuộc sống có tổ chức, tinh thần tập thể dưới chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc và trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng. Chúng còn đem tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, địa vị dưới chế độ bán nước hại dân hòng đầu độc, làm mờ ám lý tưởng chiến đấu cao cả của cán bộ và chiến sĩ ta.
Xuất phát từ quan điểm cá nhân ích kỷ và nhân sinh quan tư sản, đế quốc Mỹ và tay sai đã đánh giá sai lầm ý chí chiến đấu sắt thép của quân và dân ta. Chúng tưởng rằng bom đạn tàn bạo của chúng có thể uy hiếp tinh thần và ý chí của chúng ta ; nhưng chúng không thấy rằng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cán bộ và chiến sĩ ta chẳng những không sợ hy sinh mà còn không ngừng nâng cao chí căm thù và quyết tâm chống Mỹ, cứu nước lên gấp bội. Chúng tưởng rằng gian khổ sẽ làm cho cán bộ, chiến sĩ ta nao núng, nhưng chúng không hiểu rằng, chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thì không có gian khổ, hiểm nguy nào có thể làm cho họ lùi bước, trái lại họ còn xem việc chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn là điều vinh quang đáng tự hào, luôn luôn cổ vũ họ xông lên phía trước.

III. Chiến tranh tâm lý của địch rất xảo quyệt, thâm độc nhưng đầy dãy mâu thuẫn và nhất định thất bại
Trong quá trình tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam của Mỹ, cuộc chiến đấu trên mặt trận quân sự càng rộng lớn và ác liệt bao nhiêu thì “chiến tranh chính trị”, chiến tranh tâm lý cũng phát triển lên những bước cực kỳ quyết liệt và nham hiểm bấy nhiêu, địch càng tung ra nhiều luận điệu lừa mỵ, gian dối để che giấu tội ác của chúng bấy nhiêu.
Nhưng dù chúng có những thủ đoạn bịp bợm tinh vi đến mấy cũng không che giấu nổi bản chất xâm lược phi nghĩa và tàn bạo của chúng. Chiến tranh xâm lược của Mỹ đã trải qua bao nhiêu kế hoạch chiến lược quân sự thi nhau sụp đổ trước sức mạnh thần kỳ của cuộc chiến tranh nhân dân của ta thì chiến tranh tâm lý gắn liền với những kế hoạch chiến lược đó cũng bị thiêu cháy bấy nhiêu lần trước sức mạnh chính nghĩa của nhân dân ta. Mặc dù đế quốc Mỹ đã tăng cường những thủ đoạn bịp bợm của chúng, nhưng không có một thủ đoạn nào không bị vạch trần, không bị thất bại nhục nhã kể cả những mưu đồ do bọn trùm tâm lý chiến của Mỹ trực tiếp điều khiển.
Nhược điểm căn bản không thể nào khắc phục được của chúng đang nằm ngay trong bản thân cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, ngược với trào lưu, trái với đạo lý, chẳng những đang bị nhân dân cả nước ta đứng lên cầm vũ khí chống lại mà còn bị cả nhân dân thế giới lên án và nguyền rủa. Đế quốc Mỹ có dùng trò ảo thuật nào, quỷ quyệt, bịp bợm, lừa dối giỏi đến mấy cũng không che giấu và bào chữa được hành động xâm lược của chúng. Chân lý để phân biệt giữa kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa văn minh và tàn bạo mỗi ngày càng thêm sáng ngời trước những thử thách lớn lao của chiến tranh.
Chiến tranh tâm lý là một bộ phận của cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ phi nghĩa và tàn bạo của Mỹ. Dù chúng có cố tìm ra những luận điệu nào để biện bạch cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, nên chỗ yếu của chúng là lời nói trái với việc làm, ngay trong lời nói của chúng cũng trái ngược nhau, giấu đầu lòi đuôi, quanh co, lúng túng ; chẳng những quần chúng vạch trần những lời lẽ phi lý của chúng mà còn vạch trần cả những thủ đoạn bịp bợm tinh vi của chúng.
Nhân dân ta đã trải qua nhiều thử thách trong đấu tranh cách mạng lâu dài phức tạp, đã từng đánh bại liên tiếp những tên đế quốc gian xảo nên chẳng những quân và dân ta có tinh thần dũng cảm trong đấu tranh vũ trang mà còn vững vàng trong đấu tranh chính trị, tư tưởng, luôn luôn cảnh giác trước mọi hành động và lời nói của kẻ thù.
Bản thân nhân dân ta có rất nhiều kinh nghiệm và với ý thức rõ rệt “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã tự mình đấu tranh rất sắc bén đập tan những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch. Trong nhiều cuộc đấu tranh chính trị, đồng bào ta đã dùng lý lẽ đơn giản nhưng vững chắc, đập nát các luận điệu bịp bợm của cả những tên đầu sỏ nguỵ quyền.
Hiện nay, trên mặt trận chiến tranh tâm lý, Mỹ - nguỵ lại càng hoạt động ráo riết hơn, hòng đem sức ép của vũ khí và luận điệu hoà bình bịp bợm để khuất phục quân và dân ta. Bọn trùm tâm lý chiến của Mỹ đã công khai nói rằng : “Trên bình diện chính trị, không lúc nào bằng lúc này, chiến tranh tâm lý đang giữ vai trò trọng yếu”.
Rõ ràng, bọn xâm lược Mỹ và tay sai đang tiến hành cuộc phản công quyết liệt vào trận địa tư tưởng của ta. Cho nên chúng ta cần phải nhận thức một cách sâu sắc rằng chiến tranh tâm lý và chống chiến tranh tâm lý chính là một mặt của cuộc đấu tranh cách mạng cực kỳ quyết liệt trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng giữa địch và ta. Cuộc đấu tranh đó đã không ngừng diễn ra hàng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút. Càng thua đau, địch càng có nhiều quỷ kế thâm độc và nham hiểm hơn, cho nên đó cũng là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và phức tạp.
Vì vậy, việc không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác chính trị với mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch cho mỗi cán bộ và chiến sĩ đã trở thành một vấn đề hết sức quan trọng và cấp thiết. Chúng ta không hề đánh giá cao mọi thủ đoạn tác động tâm lý của địch, nhưng chúng ta cũng quyết không chủ quan, giản đơn, coi thường mọi hành động xảo quyệt của nó. Đây chính là biểu hiện của trình độ giác ngộ chính trị cao, của tinh thần triệt để cách mạng của chúng ta.
Vấn đề mấu chốt trong cuộc đấu tranh chống mọi hoạt động chiến tranh tâm lý vẫn là tăng cường giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để không ngừng củng cố lập trường cách mạng thật kiên định, phân biệt rõ địch, ta ; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng khẳng định bản chất kẻ thù là tàn bạo và nham hiểm, xâm lược và hiếu chiến, phản động và phi nghĩa. Có lập trường cách mạng kiên định, vững vàng thì chắc không có thủ đoạn bịp bợm nào của kẻ địch có thể làm cho cán bộ, chiến sĩ ta mơ hồ được.
Vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là không ngừng nâng cao lòng căm thù sâu sắc đối với giặc Mỹ xâm lược, ra sức bồi dưỡng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng để luôn luôn nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng quân xâm lược. Chiến tranh tâm lý của địch luôn luôn núp dưới mọi hình thức tác động tâm lý để gieo rắc những nọc độc tư tưởng phản động của bọn đế quốc và các giai cấp phản động, đem những thèm khát lối sống cá nhân vị kỷ trong hoàn cảnh chiến đấu gay go, ác liệt và gian khổ hòng đầu độc cán bộ và chiến sĩ ta. Cho nên đi đôi với việc nâng cao lập trường, quan điểm cách mạng, mỗi cán bộ và chiến sĩ ta phải đề cao ý chí chiến đấu, luôn luôn tỉnh táo, sáng suốt giữ vững những chân lý để soi sáng cho ta giải quyết đúng đắn mọi vấn đề trong đời sống chính trị, tư tưởng, đồng thời phải trau dồi cho mình có một tình cảm đúng đắn, sâu sắc, lành mạnh, tình cảm cách mạng. Mặt khác, chúng ta phải không ngừng đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, kiên quyết quét sạch mọi tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, miếng đất tốt cho mọi hoạt động của chiến tranh tâm lý.
Chúng ta đã có hàng ngàn vạn những tấm gương chiến đấu trung kiên, bất khuất, ngàn vạn chiến sĩ gang thép chiến thắng kẻ thù trên mặt trận quân sự và cả trên mặt trận tư tưởng. Chính trong cuộc đấu tranh quyết liệt chống chiến tranh tâm lý của địch, chính nghĩa ta càng sáng ngời và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của ta càng chói lọi hơn bao giờ hết.
Kiên quyết đánh bại chiến tranh tâm lý của địch, thắng địch trên mặt trận tư tưởng mới đảm bảo cho quân và dân ta giành thắng lợi to lớn trên chiến trường.
Chiến tranh tâm lý của địch dù có xảo quyệt đến đâu cũng nhất định bị thất bại trước sức mạnh chính nghĩa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta.

(Trích Trần Độ tác phẩm, tập III, Nxb Hội Nhà văn, 2012) 

1 nhận xét:

  1. những bài viết có tính lịch sử thì xin quí vị cho biết đã trích dẫn từ nguồn tài liệu nào, các thông tin về xuất bản, cả nguồn gốc năm tháng của bài viết cũng phải ghi chú lại ở cuối bài viết thì giá trị tư liệu mới được đảm bảo, và quý vị đăng bài sẽ rất được hoan nghênh, cảm ơn.

    Trả lờiXóa