Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

TỔNG MỤC LỤC

Tập 1
PHẦN I.
1. Kể chuyện Điện Biên
(Nhà xuất bản Văn Nghệ, 1955)
2. Anh bộ đội
(Anh bộ đội, Tập tùy bút, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1975)
3. Lý tưởng chiến đấu
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)

4. Mùa xuân bộ đội và bộ đội mùa xuân
(Anh bộ đội, Tập tùy bút, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1975)
5. Bác yêu bộ đội
(Anh bộ đội, Tập tùy bút, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1975)
 6. Đạo đức Hồ Chí Minh trong quân đội
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
 7. Ngọn cờ Cộng sản
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
8. Tìm hiểu khẩu hiệu “Sống, làm việc, học tập như những người cộng sản”
(Tìm hiểu khẩu hiệu “Sống, làm việc, học tập như những người cộng sản”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1961)
9. Góp ý kiến về mấy vấn đề công tác thanh niên trong quân đội hiện nay
(Tìm hiểu khẩu hiệu “Sống, làm việc, học tập như những người cộng sản”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1961)
10. Văn nghệ sĩ cần đi sâu hơn nữa vào đời sống của bộ đội, tác phẩm văn nghệ cần phản ánh rõ nét hơn nữa cuộc sống hiện nay của bộ đội
(Cuộc sống mới cần được phản ánh vào văn nghệ, Nhà xuất bản Văn hóa – Nghệ thuật, 1962)
11. Truyền thống anh hùng của quân đội là truyền thống anh hùng của thanh niên
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
12. Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
13. Phát huy mạnh mẽ bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của quân đội  
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
14. Quyết chiến quyết thắng truyền thống cách mạng của dân tộc ta
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
15. Chung quanh câu chuyện nghĩa vụ
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
16. Anh bộ đội, tuổi hai mươi
(Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ (in lần thứ 2), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1968)
17. Mấy em Giải phóng
(Nhà xuất bản Quân Giải phóng, 1966)
18. Lớn lên trong bão táp
(Nhà xuất bản Quân Giải phóng, 1968)
19. Anh hùng và chân lý
(Anh bộ đội, Tập tùy bút, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1975)
20. Nghĩ về anh bộ đội và anh chưa bộ đội
(Anh bộ đội, Tập tùy bút, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1975)
21. Toàn thắng đã về ta
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
22. Đẹp thay “cộng sản”
(Nghĩ về cuộc sống, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
23. Tuổi quân anh bộ đội
(Báo Quân đội Nhân dân, số …., ngày 08/12/1979)
24. Sự nghiệp vẻ vang của nhiều thế hệ anh hùng
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
25. Hạnh phúc và tình yêu
(Nghĩ về cuộc sống, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
26. Đường xưa dấu cũ
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
27. Điện Biên Phủ đẹp như truyền thuyết
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
28. Đồng đội
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
29. Câu hỏi lớn
(Nghĩ về cuộc sống, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
30. Thư cho con
(Nghĩ về cuộc sống, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
31. Tản mạn về “anh hùng”
(Nghĩ về cuộc sống, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
32. Bốn mươi năm nhớ lại
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
33. Chặng cuối đường Trường Sơn
34. Anh đi, để lại cho đời
(Báo Quân đội Nhân dân, số 9827, ngày 03/10/1988)
35. Nhớ về một anh bộ đội
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
36. Anh Đại tướng
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
37. Chị Ba, cô Ba, bác Ba, bà Ba
38. Tào Mạt
39. Tôi chụp ảnh
(Những kỷ niệm … ảnh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
40. Anh Bộ đội Cụ Hồ, danh hiệu đạo đức của lương tri
41. Người lính già đầu bạc
42. Tìm mộ Chị tôi

PHẦN II. Truyện
1. Bên sông đón súng
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
2. Người đại đội trưởng bị thương
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
3. Đêm trăng ngoài mặt trận
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
4. Chị Xuân
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
5. Mộ An Song
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
6. Anh Hõn điện thoại
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
7. Lòng tin
(Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1953)
8. Quân đội nhân dân
(Ban Tuyên huấn Đại đoàn 312, 1952 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
9. Vượt sông Đà, diệt tiểu đoàn Maroc thứ ba
(Ban Tuyên huấn Đại đoàn 312, 1952 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
10. Nỗi lòng đồng chí Mão
(Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1955)
11. Nợ nước thù nhà
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)
12. Chiến công khi chưa là chiến sĩ
(Đồng đội, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn học, 1987)

Tập 2
13. Gia đình trong trí nhớ
14. Tuổi thiếu niên
15. Vào Đảng
16. Bước đầu làm chính trị viên
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
17. Một niềm vui
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
18. Một kế hoạch vượt ngục
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
19. Tiếng hát trong xà lim
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
20. Vượt xích thành công
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
21. Mấy ngày tự do đầu tiên
 (Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
22. Khóc anh Hoàng Văn Thụ
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
23. Hai lần đi “vận động văn hoá”
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
24. Lớp học quân sự ở chiến khu
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
25. Những mẩu chuyện … súng
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
26. Cây gạo Ba Đê
(Bên sông đón súng, Hồi ký cách mạng, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1976)
27. Vài kỷ niệm về Cụ Hồ
28. Chúng tôi làm báo Vệ Quốc quân
29. Tướng Nguyễn Sơn và tôi
(Trăm năm Nguyễn Sơn, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội – 2008)
30. Con ngựa chiến của tôi
31. Lần đầu ra trận
32. Những ngày ở Điện Biên Phủ
(Điện Biên Phủ, tuyển tập hồi ký (trong nước), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 2004)
33. Thắng không tranh công, thua không đổ lỗi
34. Buồn vui chiến trường
35. Trên đường đi vào chiến trường miền Nam
36. Ghi chép ở chiến trường
37. Vài kỷ niệm khó quên
38. Sống trong rừng miền Đông
(Một thời ở Cục Chính trị Quân Giải phóng miền Nam (B2), Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2007)
39. Trở về hậu phương lớn   
40. Đại hội Đảng nhớ Di chúc Bác Hồ
41. Niềm vui Đổi mới
 
PHẦN III. Lý luận Văn hóa Văn nghệ
1. Mấy vấn đề về xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa
(Nhà xuất bản Sự Thật, 1978)
2. Bài nói chuyện với cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghiệp vụ Văn hoá
(Tư liệu Thư viện Quân đội)
3. Phấn đấu xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa
(Nhà xuất bản Sự Thật, 1982)
4. Những vấn đề cần đặt ra khi nghiên cứu nếp sống xã hội chủ nghĩa
(Sở VH và TT Long An xuất bản, 1984)
5. Lối sống và lẽ sống
(Sở VH và TT Long An xuất bản, 1984)
6. Con người mới ở đâu ?
(Sở VH và TT Long An xuất bản, 1984)
7. Chủ nghĩa Mác và nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
8. Từ bản “Đề cương Văn hóa 1943” nghĩ về văn hóa Việt Nam hiện nay
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
9. Tìm hiểu khái niệm văn hóa
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
10. Truyền thống văn hóa dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
11. Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
12. Những điều kiện thắng lợi của văn hóa
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
13. Mục đích của chủ nghĩa xã hội là vì hạnh phúc của nhân dân
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
14. Khẩn trương và kiên trì xóa bỏ hậu quả của văn hóa thực dân mới
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
15. Một vấn đề trong quá trình tiến lên của văn hóa
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
16. Văn hóa Việt Nam ngày nay trong sự giao lưu văn hóa giữa các nước xã hội chủ nghĩa
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
17. Về vấn đề kinh tế trong văn hóa
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
18. Văn nghệ, vũ khí của cách mạng 
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
19. Xung quanh vấn đề đánh giá tác phẩm văn nghệ
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
20. Tình thế cách mạng và nhiệm vụ của văn nghệ
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
21. Phấn đấu để nền văn nghệ ta phát triển mạnh mẽ
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
22. Nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ văn học
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
23. Trên mặt trận văn hóa văn nghệ hiện nay
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
24. Những kỷ niệm về văn học Xô viết
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)
25. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
(Văn hóa Văn nghệ trong cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa, 1986)

Tập 3
26. Văn hóa văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng
(Nhà xuất bản Sự Thật, 1987)
27. Đổi mới và dân chủ hóa
(Văn hóa Văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng, Nhà xuất bản Sự Thật, 1987)
28. Một vài thu hoạch về kinh nghiệm lãnh đạo văn hóa văn nghệ ở Liên Xô
(Văn hóa Văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng, Nhà xuất bản Sự Thật, 1987)
29. Những quan điểm văn hóa văn nghệ trong Đại hội Đảng lần thứ VI
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
30. Chính sách xã hội và vai trò con người
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
31. Những vấn đề về điện ảnh, chất lượng nghệ thuật và hiệu quả xã hội
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
32. Đổi mới và văn nghệ, văn nghệ và đổi mới
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
33. Về mối quan hệ giữa quản lý và tự do sáng tác trong văn học nghệ thuật
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
34. Mới và cũ, một điều kỳ diệu
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
35. Vai trò con người và chức năng văn học, nghệ thuật
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
36. Đôi điều tâm sự
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
37. Đổi mới tư duy trong công tác phát hành sách
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
38. Ba vấn đề của nếp sống mới
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
39. Về cuộc gặp gỡ của đồng chí Nguyễn Văn Linh với văn nghệ sĩ
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
40. Hiểu rõ và làm đúng Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
41. Về Nghị quyết của Bộ Chính trị về văn hóa văn nghệ
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
42. Mấy ý kiến về “văn hóa hóa” sinh hoạt của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
(Đổi mới và chính sách xã hội, văn hóa, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1988)
43. Văn hóa dân tộc xã hội chủ nghĩa nhìn từ Việt Nam
(Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1989 – 1995 (Memento), Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương, Hà Nội – 1989)
44. Mấy ý kiến về nghiên cứu vùng văn hóa ở nước ta
(Mấy vấn đề văn hóa cần nghiên cứu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
45. Về nhu cầu văn hóa và thị hiếu nghệ thuật
(Mấy vấn đề văn hóa cần nghiên cứu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
46. Kế thừa và phát triển trong văn hóa nghệ thuật
(Mấy vấn đề văn hóa cần nghiên cứu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
47. Cần hoàn chỉnh về con người trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội hay là Người là vốn quý nhất
(Mấy vấn đề văn hóa cần nghiên cứu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
48. Mấy vấn đề kinh tế trong văn hóa
(Mấy vấn đề văn hóa cần nghiên cứu, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
49. Thử bàn về văn nghệ quần chúng, văn nghệ nghiệp dư, văn nghệ dân gian
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
50. Một số ý kiến về tổ chức đời sống văn hóa cho công nhân
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
51. Xây dựng cơ sở cho văn hóa
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
52. Đời sống văn hóa và công tác văn hóa
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
53. Từ Liễu Đôi, tiến lên như thế nào
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
54. Ý nghĩa văn hóa của công tác giáo dục ở xã Cẩm Bình
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
55. Vài ý kiến về văn hóa và cải cách giáo dục
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
56. Vấn đề xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
57. Mấy ý kiến về văn hóa và kinh tế
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
58. Vấn đề văn hóa trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế và văn hóa
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
59. Về vấn đề quy hoạch và kế hoạch công tác văn hóa thông tin
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
60. Về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
61. Vấn đề xây dựng văn hóa trên địa bàn huyện
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
62. Chung quanh vấn đề xây dựng huyện : Quy hoạch tổng thể và Quy hoạch văn hóa ở huyện
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
63. Vấn đề xây dựng nhà văn hóa ở huyện và xã
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
64. Bàn về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng lực lượng văn hóa ở huyện và xã
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
65. Từ Hải Hậu đến một mô hình văn hóa huyện
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
66. Đang có thêm nhiều Hải Hậu
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
67. Thủ Đức, một hình mẫu quản lý văn hóa cấp huyện
(Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1987)
68. Văn hóa và phát triển

PHẦN IV. Lý luận Quân sự
1. Vấn đề công tác võ trang tuyên truyền
(Nhà xuất bản Vệ Quốc Quân, 1949)
2. Chế độ tiểu thao trường
(Ban Tuyên huấn Đại đoàn 312, 1951 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
3. Quân đội chính quy và Quân đội nhân dân
(Phòng Chính trị Đại đoàn 312, 1951 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
4. Tính ưu việt của Khoa học Quân sự Xô Viết
(Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1958)
5. Lửa chiến tranh nhân dân đã đốt cháy “Mùa khô” của địch
(Nhà xuất bản Quân Giải phóng, 1966)
6. Những phát triển mới của chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam
(Tạp chí Quân đội Nhân dân, 1966)
7. Những con số của Mỹ
8. Bài học động viên đánh Mỹ
(Một số kinh nghiệm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Quân Giải phóng miền Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1970 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
9. Giáo dục quan điểm cách mạng tiến công trong việc đánh giá so sánh lực lượng địch, ta
(Một số kinh nghiệm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Quân Giải phóng miền Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1970 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
10. Mấy kinh nghiệm về giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng
(Một số kinh nghiệm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Quân Giải phóng miền Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1970 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
11. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, linh hồn của phong trào quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược
(Một số kinh nghiệm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Quân Giải phóng miền Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1970 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
12. Chiến tranh tâm lý của Mỹ-nguỵ rất xảo quyệt nhưng nhất định thất bại
(Một số kinh nghiệm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Quân Giải phóng miền Nam, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1970 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
13. Chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh của Mỹ đã thất bại, đang thất bại, nhất định thất bại
(Nhà xuất bản Quân Giải phóng, 1971 – Tư liệu Thư viện Quân đội)
14. Tết Mậu Thân, trận tập kích chiến lược
(Tạp chí Lịch sử quân sự số 2/88 (26))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét