Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Kể chuyện Điện Biên


Ảnh: Chuẩn bị viết Ký sự “Chiến thắng Điện Biên phủ” năm 1963.
Lên đường
Chúng tôi nhận được lệnh đi làm nhiệm vụ, tất cả phấn khởi vô cùng. Đã gần một năm học tập, giác ngộ, nung nấu căm thù, thấy rõ rệt mục tiêu chiến đấu, rèn luyện kỹ thuật đầy đủ.

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Lớp học ở Liên Xô

Chương 7
Lớp học ở Liên Xô

Tôi chỉ mới quen anh Hạnh từ năm 1981, trong dịp cùng sang Liên Xô dự một lớp nghiên cứu về văn hóa văn nghệ. Tôi là đoàn trưởng còn anh Hạnh phụ trách Bí thư Chi bộ. Chính thu hoạch của lớp học này cũng là một tiền đề quan trọng của Nghị quyết 05 mà tôi sẽ kể tiếp ở phần dưới.

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Đồng đội trong các tác phẩmTrong số các tác phẩm viết về những năm tháng trong quân đội, ông Trần Độ viết nhiều về tình đồng đội, đó là các tác phẩm:
- Anh bộ đội (tập tuỳ bút). Nxb Quân đội Nhân dân, 1975, 161 trang, khổ 13x19, in 22500 cuốn.

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Từ Khâu Phạ đến Nà Sản


Thiếu tướng Trần Duy Hạnh
...
Đến sở chỉ huy Đại đoàn, sau mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, cơm nước, lòng đầy phấn khởi và tự tin, tôi vào làm việc với Bộ Tư lệnh. Đồng chí Lê Trọng Tấn, Đại đoàn trưởng, đồng chí Trần Độ, chính ủy Đại đoàn đều có mặt cùng đại diện các cơ quan…