Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Lý tưởng chiến đấu


         (Vài dòng cảm xúc kỷ niệm Điện Biên Phủ 1959)

Mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ, thì không biết bao nhiêu là bài học kinh nghiệm, kỷ niệm và hình ảnh dồn dập đến trong đầu và bao nhiêu cảm xúc tràn ngập trong tim. 

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Nghị quyết 05

Chương 9
Nghị quyết 05

Cuộc gặp giữa đồng chí Tổng Bí thư với anh chị em văn nghệ sĩ và một số nhà hoạt động văn hóa có thể nói là đỉnh cao của một phong trào sôi nổi của giới văn hóa nghệ thuật kéo dài gần một năm trời nhằm góp ý với Đảng về công cuộc đổi mới trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã lắng nghe và thấu hiểu những vấn đề căn bản nhất, nóng bỏng nhất của tình hình văn nghệ nước nhà. Trực tiếp nghe tiếng nói tâm huyết của anh chị em, đồng chí Tổng Bí thư càng thấy rõ cần phải nhanh chóng triệu tập cuộc họp Bộ Chính trị để có nghị quyết càng sớm càng tốt. Đây chính là đòi hỏi của cuộc sống.

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Các tác phẩm lý luận văn hóa văn nghệ (2)Tác phẩm "Phấn đấu xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa". Nxb Sự thật, 1982, (74 tr), khổ 13x19.

Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Đường vào Sở chỉ huy Đờ Cát

       Đại tướng Lê Trọng Tấn, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.


Một lát sau, anh em dẫn Đờ Cát vào. Tôi và anh Trần Độ so ảnh. Đúng là Đờ Cát, tuy có xanh và gầy hơn so với lúc còn đeo lon đại tá. Nhìn cái mũ ca lô đỏ, tôi lại nhớ tới câu nói của Đờ Cát khi thấy quân ta chưa đánh Điện Biên: “Tôi sẽ đội cái mũ đỏ này để Việt Minh dễ nhận rõ mục tiêu!”.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Về cuộc gặp gỡ của đồng chí Nguyễn Văn Linh với văn nghệ sĩ


(Trả lời phỏng vấn báo Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh)

Câu 1. Với tư cách là Trưởng Ban Văn hóa - Văn nghệ của Trung ương Đảng, xin đề nghị đồng chí cho biết cảm nghĩ của đồng chí về cuộc gặp gỡ của đồng chí Nguyễn Văn Linh với hơn 100 văn nghệ sĩ và các nhà hoạt động văn hoá được tổ chức vừa qua tại Hà Nội.