Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Tiểu sử Trần Độ


Ngày 23/9/1923

Ông Trần Độ, tên thật là Tạ Ngọc Phách sinh ra tại làng Thư Điền, tổng An Bồi, huyện Trực Định (nay thuộc xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Cha ông làm thông phán tại Phủ Thống sứ tại Hà Nội, mẹ ông làm ruộng tại quê nhà.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Một thời Võ, một thời Văn


Nhà báo Xuân Ba
 
Đôi điều về tác giả Xuân Hồng, cộng tác viên của báo Tiền Phong, cũng chính là Trung tướng Trần Độ, nhà văn Trần Độ.

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ


Coi văn hoá, văn nghệ là một bộ phận quan trọng trong đấu tranh cách mạng, Đảng ta luôn luôn quan tâm lãnh đạo văn hoá, văn nghệ cả về chính trị, tư tưởng và đường lối, chính sách, cả về quan điểm nghệ thuật và tổ chức thực hiện.

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Con ngựa chiến của tôiChương 12

Con ngựa chiến của tôiKhi từ chiến khu 2 lên Việt Bắc, một người bạn tặng tôi một con ngựa, lông màu hồng ánh vàng, mượt mà lắm. Vóc nó vừa phải, lưng vừa tầm vai tôi. Ngực nó nở tròn, bụng thon, chân mảnh. Trông nó đến là đẹp nhưng biết nó thuộc nòi ngựa đua nên tôi chưa dám cưỡi. Việc đi ngựa tôi vốn chưa thành thục.