Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Đổi mới và văn nghệ, văn nghệ và đổi mới


        Khi nêu vấn đề này, trước hết có câu hỏi cần trả lời: đó là trong khi cần đổi mới toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực, vậy văn nghệ có cần phải đổi mới không? và văn nghệ đổi mới thế nào? Chắc chắn không có ai nói rằng văn nghệ không cần đổi mới. Có điều văn nghệ cần đổi mới thì văn nghệ trước đây có những gì yếu kém và sai trái, có những gì lạc hậu lỗi thời? Chỉ có vạch rõ được những điều đó, ta mới có thể có sự đổi mới. 

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Trở về hậu phương lớn...


Chương 1
Trở về hậu phương lớn – Suy nghĩ trên đường Trường Sơn

Ngót mười năm ở chiến trường, sau khi hiệp định Pa-ri được ký kết, các anh ở Trung ương Cục, Bộ Tư lệnh miền gợi ý tôi tranh thủ ra Bắc nghỉ ngơi một thời gian. Đầu năm 1974, sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ cần thiết và bàn giao xong mọi công việc tôi lên đường trở ra Bắc.

Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Hai tác phẩm của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dânSau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc trải qua những năm tháng hòa bình đầu tiên. Trong vai trò là Chính ủy Quân khu, bên cạnh việc tham gia công tác tổng kết chiến tranh của Bộ Quốc phòng, chỉ đạo biên soạn bộ sách “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, ông Trần Độ còn biên soạn các cuốn sách về khoa học quân sự và tùy bút văn học. Các tác phẩm này được Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành.  

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Mặt trận Hà Nội năm 1946Thiếu tướng, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Chu Phác

… Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 14 tháng 9 năm 1946, ta lại cử phái đoàn sang Phông-ten-nơ-blô, Pa ri đàm phán với Pháp để cứu vãn hòa bình. Trong khi đó, tại Việt Nam, quân Pháp tiếp tục đánh chiếm nhiều nơi. Mặc dầu Tạm ước 14-9 đã được ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn căn dặn: “Còn nước còn tát” nhưng phải chuẩn bị tình hình khó khăn nhất.

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Giáo dục quan điểm cách mạng tiến công trong việc đánh giá so sánh lực lượng địch, ta


Trong bất cứ thời kỳ nào của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng cho được một quyết tâm cao, chính xác trong các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng bao giờ cũng là một vấn đề quan trong bậc nhất, là động lực hàng đầu đối với việc đánh bại mọi kế hoạch chiến lược của Mỹ.