Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Bên sông đón súng


Trời đã sẩm tối. Nước sông dâng to mênh mông, ven sông những ngọn cây dâu nhấp nhô, loáng thoáng sau màn mưa bàng bạc. Sấm vẫn rền rĩ. Tiếng ếch kêu oàm oạp. Mọi người đều lắc đầu chán ngán: “Trời còn mưa, nước còn to nữa!”.

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Thử bàn về văn nghệ quần chúng, văn nghệ nghiệp dư, văn nghệ dân gian


Lâu nay, ta rất quen thuộc với mấy khái niệm “văn hoá quần chúng, văn nghệ quần chúng” với nội dung không thống nhất, thậm chí khác hẳn nhau. 

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Ký họa của Họa sĩ Lương Xuân Đoàn


Họa sĩ Lương Xuân Đoàn vẽ và tặng ông Trần Độ một bức ký họa chân dung trên lụa. Chỉ vài nét vẽ đơn giản, họa sĩ đã phác họa hoàn chỉnh một con người với những suy tư sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp. 

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Lý tưởng ước mơ và nghĩa vụ


Những vấn đề này gắn liền với nếp sống và cách nghĩ của thanh niên ta hiện nay và ở đây chúng ta sẽ bàn tới trong phạm vi mối quan hệ chặt chẽ với ý nghĩa của việc thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Nhà văn Trần Độ bàn về văn hóa


Thoạt đầu tôi hơi ngợp trước những bài viết về văn hoá mà bài đầu tiên tới 40 trang vi tính khổ A4 có nhan đề: Mấy vấn đề xây dựng nền văn hoá mới XHCN, nhưng đọc thấy không lí luận chung chung chút nào. Những nội dung tưởng như khô khan, nhưng khi viết, cũng như khi nói, dù ở tư cách nhà văn hay tư cách một nhà lãnh đạo, quản lí, ông đều dùng hình ảnh và ngôn từ gắn liền với đời sống.