Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Quyết chiến quyết thắng, truyền thống cách mạng của dân tộc ta


Chiến thắng Điện Biên Phủ không phải chỉ là thắng lợi của một trận đánh về mọi mặt chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật chỉ huy trong lĩnh vực quân sự. 

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Đêm trăng ngoài mặt trận


(Tặng hương hồn em Trang)

Đi qua bãi tha ma và nhiều cánh đồng chúng tôi mới tới được Bộ chỉ huy của mặt trận TH.NH, chúng tôi vào một con đường ven ao nhỏ bé, gồ ghề, hai bên cỏ rậm bẩn thỉu. Con đường ấy đưa tới một cái sân gạch nhỏ rêu xanh của một căn nhà gỗ mái lá tối sầm.

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

LUẬN BÀN QUÂN SỰ QUA GIỌNG VĂN CỦA TƯỚNG TRẦN ĐỘ


Lĩnh vực quân sự cao siêu tôi đâu dám xen vào mà chỉ xin ngó ngàng tới các bài viết của tướng Trần Độ vì cho rằng ông đã lấy giọng văn chương bàn chuyện súng ống. Bài đầu tiên trên lĩnh vực này tôi được đọc là: Vấn đề công tác vũ trang tuyên truyền, ông ghi phía dưới viết xong đêm 14 tháng 2 năm 1949 tại BV. Chữ viết tắt kia chẳng hiểu có phải là đặt ngược Việt Bắc hay không nhưng ông viết ở đâu nào có quan trọng gì bằng những vấn đề được nói tới. 

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Với gia đình Trung tướng Trần Độ


Trần Kháng Chiến
Năm 1939 khi cha tôi hoạt động tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì cô Nguyễn Thị Phúc Hằng là giao thông Xứ ủy, thường chuyển tài liệu, chỉ thị của ông Hoàng Quốc Việt cho cha tôi. Sau Cách mạng tháng Tám, cô xây dựng gia đình với chú Trần Độ. Trong kháng chiến chống Pháp, hai gia đình sống gần nhau trên Việt Bắc.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Xây dựng cơ sở cho văn hoá


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: “Phát triển mạnh mẽ phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng làm cơ sở cho nền văn hoá, văn nghệ mới”.