Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

LUẬN BÀN QUÂN SỰ QUA GIỌNG VĂN CỦA TƯỚNG TRẦN ĐỘ


Lĩnh vực quân sự cao siêu tôi đâu dám xen vào mà chỉ xin ngó ngàng tới các bài viết của tướng Trần Độ vì cho rằng ông đã lấy giọng văn chương bàn chuyện súng ống. Bài đầu tiên trên lĩnh vực này tôi được đọc là: Vấn đề công tác vũ trang tuyên truyền, ông ghi phía dưới viết xong đêm 14 tháng 2 năm 1949 tại BV. Chữ viết tắt kia chẳng hiểu có phải là đặt ngược Việt Bắc hay không nhưng ông viết ở đâu nào có quan trọng gì bằng những vấn đề được nói tới. 

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Nhớ lại những việc cũ

... Đầu năm 1937, được giác ngộ cách mạng, tôi và một số chị em tổ chức Hội tương tế ái hữu ở làng. Đến năm 1938, tôi được điều ra tổ chức một nhóm bí mật, đến giữa năm, anh Nguyễn Thành Diên điều tôi hoạt động thoát ly: làm giao thông viên từ Đào Xá (Gia Lương, Bắc Ninh) lên Chợ Trám (Bắc Giang), sau lại đi tuyến Đào Xuyên về Chợ Đậu (Gia Lâm cũ nay thuộc huyện Mỹ Văn, Hưng Yên). 

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

Với gia đình Trung tướng Trần Độ


Trần Kháng Chiến
Năm 1939 khi cha tôi hoạt động tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì cô Nguyễn Thị Phúc Hằng là giao thông Xứ ủy, thường chuyển tài liệu, chỉ thị của ông Hoàng Quốc Việt cho cha tôi. Sau Cách mạng tháng Tám, cô xây dựng gia đình với chú Trần Độ. Trong kháng chiến chống Pháp, hai gia đình sống gần nhau trên Việt Bắc.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

Xây dựng cơ sở cho văn hoá


Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ rõ: “Phát triển mạnh mẽ phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng làm cơ sở cho nền văn hoá, văn nghệ mới”.