Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Về mối quan hệ giữa quản lý và tự do sáng tác trong văn học nghệ thuật


Để thi hành đúng đắn Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật và văn hóa, có một vấn đề được nhiều người quan tâm và cần thống nhất quan niệm là mối quan hệ giữa quản lý và tự do sáng tác. 

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Lá thư tâm huyết của người línhChương 2

Lá thư tâm huyết của người lính
Tôi đang suy nghĩ về bức thư gửi Bộ Chính trị thì được tin Văn phòng Trung ương cho biết, Ban Bí thư bố trí cho tôi đi tham quan Cộng hòa Dân chủ Đức một thời gian. Tôi nghĩ cũng là một dịp tốt để có tầm nhìn bao quát hơn, giúp cho những nội dung tôi trình bày có thêm những căn cứ khoa học.

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Tác phẩm “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ”Ngày nay, phần lớn những người lớn tuổi còn nhớ đến một tác phẩm nổi tiếng của ông Trần Độ. Đó là cuốn “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ”. Tác phẩm được viết trong khi miền Bắc đang khẩn trương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Chúng tôi giới thiệu Lời nói đầu cuốn sách trong lần tái bản năm 1968.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Đường xưa lối cũ

Nhà văn Tô Đức Chiêu

Được biết nhà văn Trần Độ có một khối lượng phong phú tác phẩm về nhiều vấn đề xã hội nhưng tới gần đây tôi mới được đọc hệ thống hơn văn chương của ông. Chưa đầy đủ! Bởi vì chưa sưu tầm hết và cũng còn bởi nhiều bài sinh thời ông chưa công bố.

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Mấy kinh nghiệm về giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng


Công tác tư tưởng của các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng luôn luôn xuất phát từ quan điểm coi quần chúng nhân dân là nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của chiến tranh, nắm vững chân lý con người là yếu tố quyết định thắng lợi của chiến tranh, đồng thời quán triệt tư tưởng mới của thời đại, tư tưởng cách mạng tiến công, quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ cướp nước và bọn Việt gian bán nước.