Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Đại hội Nhà văn lần thứ 4

Chương 13
Đại hội Nhà văn lần thứ 4

Giữa lúc không khí đổi mới trong Văn nghệ đang sôi nổi khắp nơi, đặc biệt là cao trào chuẩn bị cho Nghị quyết của Bộ Chính trị về văn hóa văn nghệ lên đến đỉnh cao thì ngày 23-6-1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông tư về việc các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức đại hội.

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

Lương tri


Nhà văn, nhà thơ Bùi Minh Quốc
Kính tặng anh Trần Độ

Ai khóc bể dâu buồn, ai nhấm nháp cô đơn
Ai xuôi tay nuốt nghẹn uất hờn
Ai tìm động hoa vàng núi biếc
Ai rong chơi hát điệu vô thường?


Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Tìm hiểu khẩu hiệu Sống, học tập và làm việc như những người cộng sản


Sắp tới, chúng ta có Đại hội toàn quốc lần thứ ba của Đoàn thanh niên lao động. Đại hội của Đoàn nhằm xác định nhiệm vụ của Đoàn và của thanh niên nói chung đối với nghị quyết của Đại hội Đảng, tức là nhiệm vụ của Đoàn và của thanh niên đối với giai đoạn cách mạng mới. Trong Đại hội Đảng lần thứ ba, những người cộng sản đã nói với thanh niên như thế này:

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Loạt bài giới thiệu Trần Độ tác phẩm của Nhà văn Tô Đức Chiêu

Nhà văn Tô Đức Chiêu là người đầu tiên tiếp xúc với bản thảo Trần Độ tác phẩm từ cuối năm 2010. Từ những tiếp xúc này ông đã viết loạt bài giới thiệu về từng thể loại trong tác phẩm và công bố trên trang trannhuong.com để trình bày cảm xúc và những nhận xét về văn học. Để bạn đọc có cảm nhận đầy đủ những tác phẩm của Nhà văn Trần Độ, chúng tôi giới thiệu loạt bài giới thiệu tác phẩm của Nhà văn Tô Đức Chiêu.

ĐỌC BÚT KÍ CỦA NHÀ VĂN TRẦN ĐỘ
Tô Đức Chiêu 

Được biết nhà văn Trần Độ có một khối lượng đồ sộ tác phẩm về nhiều vấn đề xã hội nhưng tới gần đây tôi mới được đọc hơn bốn chục bài bút kí của ông. Chưa đầy đủ. Bởi vì chưa sưu tầm hết và cũng còn bởi nhiều bài sinh thời ông chưa công bố.