Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Những vấn đề về điện ảnh, chất lượng nghệ thuật và hiệu quả xã hội


       (Lược ghi bài nói chuyện với những người làm công tác điện ảnh ở Hà Nội, tháng 02-1987)

       … Trước hết, ta cần chú ý đến chung quanh vấn đề gọi là “chính sách xã hội và vai trò con người”. Điều này bây giờ là một vấn đề thú vị và rất lớn để chúng ta đi sâu vào nghiên cứu những tư tưởng của Đảng, những tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong việc tổ chức và quản lý xã hội.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Sống trong rừng miền Đông



Chương 18
Sống trong rừng miền Đông

Tôi sẽ không lần lượt kể các sự kiện, sinh hoạt trong gần mười năm trời ở chiến trường miền Nam từ đầu năm 1965 đến đầu năm 1974. Tôi chỉ ghi lại những kỷ niệm khó quên trong cuộc sống ở đấy, chủ yếu là cuộc sống đời thường. Phần liên quan đến các sự kiện chiến đấu hay các chiến dịch thì chỉ lướt qua mà thôi. 

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Tác phẩm “Lòng tin”



Những tác phẩm văn học tiêu biểu của ông Trần Độ trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta phải kể đến các cuốn: “Lòng tin”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1953, 63 trang; “Nỗi lòng đồng chí Mão”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1955, 33 trang và “Kể chuyện Điện Biên” (bút ký). Nhà xuất bản Văn Nghệ, Hà Nội, 1955, 120 trang. 

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Tổng khởi nghĩa quê tôi


Hồi ký của Họa sĩ Lê Lam
Nước sông Hồng đỏ ngầu từ thượng nguồn đổ về, cuốn theo những mảng cây lớn nhỏ, đen xẫm, giơ lên những cành như những cánh tay, cẳng chân, lao đi vun vút. Trên mặt sông mênh mông hầu như không có một con thuyền. Tất cả thuyền bè đều dạt, luồn lẫn trong các làng xóm ven sông như đã gần ngập thủm vì nước lụt năm 1945 lớn một cách khác thường, chỉ còn lại những ngọn tre xanh, nghiêng đi trong phù sa đỏ, lạnh.