Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Một vài thu hoạch về kinh nghiệm lãnh đạo văn hoá văn nghệ ở Liên Xô


Cách mạng tháng Mười thành công, sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của Liên Xô bao giờ cũng là nguồn cảm hứng sâu sắc cho lương tri loài người, là tiêu điểm của mọi suy nghĩ lành mạnh về cuộc sống. 


Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Buồn vui chiến trườngChương 15

Buồn vui chiến trườngSau chiến dịch Tây Bắc và Thượng Lào là chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiều người, trong đó có tôi, đã nói và viết nhiều về chiến dịch lịch sử này. Ở đây tôi muốn kể lại một số chi tiết trong chuyện bắt Đờ Cát-tơ-ri.

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Sắc lệnhSẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 027/SL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1957 VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN ĐỘ LÀM CHÍNH UỶ QUÂN KHU HỮU NGẠN

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

Chuyện Tướng Trần Độ sắp phát hành.Nhà thơ Trần Nhương
Một tin vui cho các độc giả cả nước sắp được đọc cuốn truyện ký “Chuyện tướng Độ”.

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Anh Chín


Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Hạnh, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục.
Trong các cơ quan, đơn vị, trên các giấy tờ chính thức, anh được giới thiệu là đồng chí Trần Độ, trung tướng Trần Độ. Bà con trong Nam gọi anh là Chín Vinh, Chín Kim hoặc đơn giản: anh Chín. Còn tôi, cũng như nhiều trí thức văn nghệ sĩ cùng làm việc với anh trong lĩnh vực văn hoá – văn nghệ, quen gọi anh nửa trang trọng, nửa thân tình: anh Độ!