Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Chung quanh câu chuyện nghĩa vụ


Hiện nay, hàng năm, mấy tháng tuyển quân trở thành một “mùa” có nhiều xúc động đối với thanh niên, cũng gần như mùa hoa phượng đối với học sinh vậy. 

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Chị Xuân


Hồi ký kháng chiến
Bữa ấy đội tuyên truyền khai hội kiểm thảo ở vùng CX. Cuộc khai hội mới bắt đầu và tiến hành một cách vui vẻ trong một căn nhà tuy nhỏ hẹp nhưng sáng sủa và đầy biểu ngữ cùng tranh ảnh lòe loẹt.

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Hình ảnh ở cơ quan Bộ Quốc phòng

Thời gian ông Trần Độ công tác ở Phòng Tuyên truyền từ 1947 đến cuối 1950 tại chiến khu Việt Bắc, sau về đóng tại Bản Vẹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên). 

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Nữ liên lạc của Xứ ủy Bắc Kỳ

Phan Quế
 
          Mùa thu năm 1995, ở một huyện ngoại thành Hà Nội có một câu chuyện vừa cảm động vừa ý nghĩa. 


       

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp(Trả lời nhà văn Võ Bá Cường đến gặp hỏi ý kiến về Trung tướng Trần Độ)
Trần Độ là một thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ và tham gia đấu tranh cách mạng, trở thành người cộng sản kiên cường. Vào Quân đội, Trần Độ là cán bộ trẻ, thuộc lớp cán bộ Trung đoàn, Đại đoàn, Quân khu đầu tiên, trở thành một vị tướng có đức có tài, đã có nhiều công lao trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Đời sống văn hoá và công tác văn hoá


Trong đời sống xã hội, mỗi khi có một vấn đề, hoặc một hiện tượng mà nhiều người chú ý thì thường xuất hiện một loại khái niệm mới (hoặc cũ, nhưng được nhắc đi, nhắc lại nhiều hơn).