Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Những ngày ở chiến khu Việt Bắc

Sau ngày rút khỏi Thủ đô lên chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Trần Độ được cử làm Phó Phòng Tuyên truyền, Chính trị Cục trong Bộ Tổng Tư lệnh kiêm Chủ nhiệm Báo Vệ Quốc Quân (nay là báo Quân đội Nhân dân) Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Người đại đội trưởng bị thương


Tôi nghe nói hắn bị thương từ lâu, tôi mong gặp hắn lắm vì hắn ít tuổi hơn tôi, khi ở mặt trận Hà Nội, hắn gọi tôi là anh. Tôi cũng thương hắn như em ruột thật, vì hắn vui, ngây thơ và đủ điều kiện là “một thanh niên anh dũng Việt Nam”.

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Một số ý kiến về tổ chức đời sống văn hoá cho công nhân


Từ năm 1976 đến nay, xuất phát từ luận điểm của Đảng: “xây dựng một xã hội có văn hoá cao, không chờ nền kinh tế phát triển cao”. 

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Phát huy mạnh mẽ bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của Quân đội


Quân đội ta là quân đội cách mạng, sinh ra và lớn lên trong cuộc chiến đấu cách mạng dân tộc dân chủ của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng của giai cấp vô sản là Đảng cộng sản Đông Dương trước đây và Đảng Lao động Việt Nam ngày nay. 

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Bài học động viên đánh Mỹ


Trong thời gian vài năm qua, ta đã tiến hành một công tác tư tưởng rất lớn là động viên đánh Mỹ. Năm 1965 là năm có bước ngoặt trong cuộc chiến tranh: bọn Mỹ bị thất bại toàn diện trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đã hùng hổ đưa quân viễn chinh Mỹ vào trực tiếp xâm lược nước ta, tăng cường rất nhiều phương tiện chiến tranh để tàn sát nhân dân ta hòng uy hiếp tinh thần của quân và dân ta. Chúng ta đang ở trên đà thuận lợi sắp đánh bại hoàn toàn đội quân tay sai gồm nửa triệu tên do Mỹ trang bị, huấn luyện và chỉ huy, thì lại quay ra đón đánh cái đội quân Mỹ chính cống.