Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Bức tranh của người họa sĩ Nam Bộ


Gia đình chúng tôi còn lưu giữ được một bức tranh ký họa chân dung bằng than chì trên nền giấy ngả vàng. 

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Văn hoá văn nghệ dưới ánh sáng Đại hội VI của Đảng


Đại hội lần thứ VI của Đảng ta có những tư tưởng lớn. Những tư tưởng đó nếu được hiểu đúng và đi vào cuộc sống sinh động sẽ tạo nên sức sống mới cho tình hình phát triển xã hội, làm cho xã hội ta vượt qua được những khó khăn phức tạp, tạo nên những thành tựu trong mọi lĩnh vực, tạo nên những biến chuyển lành mạnh đưa xã hội ta tiến lên.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Lần đầu ra trậnChương 13

Lần đầu ra trậnNăm 1950, tôi ra đơn vị, được ít lâu thì có nhiệm vụ đưa bộ đội sang biên giới huấn luyện và nhận viện trợ vũ khí. Toàn bộ trung đoàn trang bị lại mới mẻ và đồng bộ. Tôi được cử đi tiền trạm sang giao thiệp với các nhà chức trách Trung Quốc trước để bố trí chỗ ăn ở, luyện tập, nhận vũ khí viện trợ. Đơn vị đi sang sau. 

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Tác phẩm đầu tiên về lý luận quân sựMột trong những tác phẩm đầu tiên của ông Trần Độ về lĩnh vực lý luận quân sự được xuất bản là cuốn “Vấn đề công tác Võ trang Tuyên truyền”.