Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Đạo đức Hồ Chí Minh trong quân độiLời tuyên dương Quân đội của Quốc hội nói rõ: “Quân đội đã có những cống hiến lớn lao đối với Tổ quốc, đã luôn anh dũng tuyệt vời, hy sinh cao cả, chịu đựng gian khổ, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết keo sơn, lao động dũng cảm, biểu thị một truyền thống cách mạng tốt đẹp”.

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Bản Cương lĩnh 1000 từ

Chương 12
Bản Cương lĩnh 1000 từ

Thú thật là sau lá thư của anh Linh, tôi cảm thấy như mình bị từ chối một cách thẳng thừng và phũ phàng. “Dạo này tôi bận lắm, vì vậy có chuyện gì về văn hóa văn nghệ nói với anh Đào Duy Tùng chứ đừng nói với tôi nữa”. Thế là dù việc cấp thiết, tôi cũng sẽ không được nói với anh. Gặp nhau do yêu cầu công việc thì gặp, nếu không thì thôi, và cả sau này nữa, mặc dù tôi và anh Linh vẫn thường trông thấy nhau ở các hội nghị Trung ương và các kỳ họp Quốc hội. Trông thấy nhau, anh Linh chào tôi thì tôi chào lại, anh ấy bắt tay thì tôi bắt tay, tôi cũng không chủ động chào trước.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Đọc Trần Độ tác phẩm


                       Nxb Hội Nhà văn, 2012
Nhà văn Tô Đức Chiêu
Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa cho ra bộ sách Trần Độ - tác phẩm, khổ lớn, ba tập, tới 2400 trang (lấy số tròn, khổ lớn) và do nhà thơ Hữu Thỉnh viết lời giới thiệu. Đây chưa phải toàn bộ sáng tác, ghi chép của ông trên chặng đường dài mấy chục năm trời, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dng đất nước trong hòa bình, nhưng chỉ mới đọc nhanh, đọc vội, tôi hơi choáng ngợp về s đồ sộ của tầm bao quát thời thế. Tác phẩm đầu trong bộ sách này viết vào nhng ngày đầu kháng chiến chống Pháp và tác phẩm sau cùng được viết vào nhng ngày tháng cuối đời.


Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

Mấy ý kiến về “văn hóa hóa” sinh hoạt của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh


Tôi không có ý đi sâu vào những nội dung và hình thức đổi mới sinh hoạt của Đoàn. Là cán bộ Đoàn, các đồng chí có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn tôi những vấn đề đó. Ở đây, tôi chỉ nêu lên một số suy nghĩ về ý nghĩa và tác dụng của văn hoá trong sinh hoạt Đoàn hay nói cách khác là việc khai thác sử dụng những hình thức văn hoá, văn nghệ để làm cho sinh hoạt Đoàn tăng thêm tính hấp dẫn và bổ ích đối với đoàn viên và tuổi trẻ.