Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Ngọn cờ Cộng sản


(Bút ký về Đại hội Đảng 1960)

Tôi bước đến Đại hội, lòng tôi đã dạt dào một niềm phấn khởi sung sướng lạ thường. Trong hàng ngũ đại biểu, tôi thoáng thấy bao nhiêu nét mặt thân yêu của những người bạn chiến đấu xưa kia. 

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Đại hội Nhà văn lần thứ 4

Chương 13
Đại hội Nhà văn lần thứ 4

Giữa lúc không khí đổi mới trong Văn nghệ đang sôi nổi khắp nơi, đặc biệt là cao trào chuẩn bị cho Nghị quyết của Bộ Chính trị về văn hóa văn nghệ lên đến đỉnh cao thì ngày 23-6-1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông tư về việc các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức đại hội.

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Mục mới

Câu chuyện của những tấm ảnh

Trong di sản để lại của ông Trần Độ có hàng vạn tấm ảnh. Sau ngày ông mất, chúng tôi đã nhiều lần sưu tập, phân loại từng tấm ảnh để sắp xếp theo từng thời kỳ, theo từng sự kiện. Từ số ảnh trên mà chọn được gần 3000 tấm đặc trưng cho từng giai đoạn lịch sử được xếp trong 10 cuốn sách ảnh khổ lớn, có đánh số thứ tự:

Những cuốn sách ảnh trong Phòng Tưởng niệm ông Trần Độ

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Từng bước trưởng thành


Nguyễn Thụ, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật – Hà Nội.
Bị thua to ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ký hiệp định ngừng bắn.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

Văn hoá dân tộc xã hội chủ nghĩa nhìn từ Việt Nam


(Bài viết cho Tạp chí Những vấn đề Hoà bình và xã hội chủ nghĩa)
Mỗi dân tộc đều có một nền văn hoá của mình, nền văn hoá đó chứa đựng toàn bộ lịch sử đấu tranh, xây dựng, lịch sử tinh thần của dân tộc đó. Tuỳ từng giai đoạn lịch sử, khi dân tộc đó sống ở phương thức sản xuất (hay hình thái kinh tế - xã hội) nào thì nền văn hoá dân tộc ấy lại mang tính chất của phương thức sản xuất (hay hình thái kinh tế xã hội) ấy.