Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Giới thiệu mục mới

Blogger : Từ ngày 19/6/2012, trên TranDotacpham có thêm mục Viết về Trần Độ và mục Kể về Trần Độ để giới thiệu những bài viết đã được xuất bản rải rác trên các báo, tạp chí, các tiểu thuyết văn học ... của bạn bè, đồng đội, đồng chí, các nhà văn, nhà báo ... yêu mến kính trọng nhân cách Nhà văn Trần Độ. Chúng tôi tuần tự giới thiệu và mong được bạn đọc giới thiệu bổ sung thêm nội dung này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét