Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Những ngày đầu tham gia Quân đội

Sau ngày khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào tháng Tám năm 1945 tại Đông Anh, ông Trần Độ được cử làm chính trị viên khu Hà Nội. 

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

Đoạn kết

Chương 16
Đoạn kết
Tôi đã chuẩn bị xong “Bản kiểm điểm” rất sớm, và chờ đợi đại hội khai mạc để đóng vai một bị cáo ra trước vành móng ngựa. Tôi cũng biết có một số người vốn chẳng thích gì tôi, cũng chờ đợi, để được nhìn thấy Trần Độ phải kiểm điểm trước Hội nghị Đảng viên các nhà văn cũng chẳng khác gì là kiểm điểm trước Đại hội...

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Mấy vấn đề kinh tế trong văn hoá


Tại sao phải đặt vấn đề nghiên cứu kinh tế trong văn hoá?
 1. Từ trước tới nay, ta vẫn thấy kinh tế và văn hoá là hai lĩnh vực khác biệt hầu như không có quan hệ với nhau hoặc có quan hệ rất ít, không đáng kể. 

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Hội nghị văn nghệ quân đội lần đầu tiên

Đại tá - Nhà văn – Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội Ngô Vĩnh Bình
...
Hội nghị chuyên đề về văn nghệ trong quân đội lần đầu tiên được khai mạc vào sáng ngày 9 tháng 4 năm 1949 trên một quả đồi cao, có đường dốc quanh co đi lên thuộc địa phận xóm Cù Vân (dưới chân đèo De, tỉnh Thái Nguyên) trong chiến khu Việt Bắc.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Truyền thống anh hùng của quân đội là truyền thống anh hùng của thanh niên


Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Đó là một lời khen tặng của các bạn bè anh em của ta trên thế giới. Đó cũng là một sự thật của thời đại đã ghi sâu vào lịch sử.

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Những con số của Mỹ


Mỹ thường khoe là Mỹ giàu, Mỹ mạnh, Mỹ yêu hòa bình, không thích bạo lực, Mỹ là chính nghĩa và Mỹ vẫn đang thắng ở Việt Nam. Vậy thử đem những con số mà Mỹ khoe ra hỏi lại Giôn-xơn và bè lũ xem nó trả lời ra sao để bà con xét đoán.