Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Mục mới

Câu chuyện của những tấm ảnh

Trong di sản để lại của ông Trần Độ có hàng vạn tấm ảnh. Sau ngày ông mất, chúng tôi đã nhiều lần sưu tập, phân loại từng tấm ảnh để sắp xếp theo từng thời kỳ, theo từng sự kiện. Từ số ảnh trên mà chọn được gần 3000 tấm đặc trưng cho từng giai đoạn lịch sử được xếp trong 10 cuốn sách ảnh khổ lớn, có đánh số thứ tự:

Những cuốn sách ảnh trong Phòng Tưởng niệm ông Trần Độ

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Tính ưu việt của khoa học quân sự Xô viết


Sinh ra trong Cách mạng tháng 10, trải qua Cách mạng tháng 10, trải qua xây dựng chủ nghĩa xã hội một thời gian dài và trải qua cuộc chiến đấu chống phát xít Đức, Nhật, khoa học quân sự Xô viết ngày càng hình thành rõ rệt, ngày càng hoàn thiện, bây giờ nó thành một thứ khoa học quân sự ưu việt trên thế giới.

Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Từng bước trưởng thành


Nguyễn Thụ, Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật – Hà Nội.
Bị thua to ở Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ký hiệp định ngừng bắn.

Thứ Tư, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Văn hoá dân tộc xã hội chủ nghĩa nhìn từ Việt Nam


(Bài viết cho Tạp chí Những vấn đề Hoà bình và xã hội chủ nghĩa)
Mỗi dân tộc đều có một nền văn hoá của mình, nền văn hoá đó chứa đựng toàn bộ lịch sử đấu tranh, xây dựng, lịch sử tinh thần của dân tộc đó. Tuỳ từng giai đoạn lịch sử, khi dân tộc đó sống ở phương thức sản xuất (hay hình thái kinh tế - xã hội) nào thì nền văn hoá dân tộc ấy lại mang tính chất của phương thức sản xuất (hay hình thái kinh tế xã hội) ấy.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Đạo đức Hồ Chí Minh trong quân độiLời tuyên dương Quân đội của Quốc hội nói rõ: “Quân đội đã có những cống hiến lớn lao đối với Tổ quốc, đã luôn anh dũng tuyệt vời, hy sinh cao cả, chịu đựng gian khổ, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết keo sơn, lao động dũng cảm, biểu thị một truyền thống cách mạng tốt đẹp”.

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016

Bản Cương lĩnh 1000 từ

Chương 12
Bản Cương lĩnh 1000 từ

Thú thật là sau lá thư của anh Linh, tôi cảm thấy như mình bị từ chối một cách thẳng thừng và phũ phàng. “Dạo này tôi bận lắm, vì vậy có chuyện gì về văn hóa văn nghệ nói với anh Đào Duy Tùng chứ đừng nói với tôi nữa”. Thế là dù việc cấp thiết, tôi cũng sẽ không được nói với anh. Gặp nhau do yêu cầu công việc thì gặp, nếu không thì thôi, và cả sau này nữa, mặc dù tôi và anh Linh vẫn thường trông thấy nhau ở các hội nghị Trung ương và các kỳ họp Quốc hội. Trông thấy nhau, anh Linh chào tôi thì tôi chào lại, anh ấy bắt tay thì tôi bắt tay, tôi cũng không chủ động chào trước.

Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016