Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

Vấn đề công tác võ trang tuyên truyền


Võ trang tuyên truyền là gì? Tại sao lại có võ trang tuyên truyền?
Danh từ Võ trang tuyên truyền được nêu lên sôi nổi từ sau chiến dịch Việt Bắc 1947, được lệnh tiến mạnh sang giai đoạn mới của Đại tướng. Danh từ ấy được hiểu theo nhiều cách. 

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Chuyện của Toàn ThắngMùa hè năm 1947, bà Nguyễn Thị Phúc Hằng chuẩn bị sinh con đầu lòng. Vì thế, trong nhiều lá thư gửi cho ông Trần Độ, bà thông báo những kế hoạch chuẩn bị chu đáo.


Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Vượt sông Đà, diệt tiểu đoàn Ma rốc thứ 3


Quyết tâm truyền xuống
Sau chiến thắng Nghĩa Lộ, Gia Hội, Tú Lệ, Phù Yên vang dội, trên các ngả đường đổ ra sông Đà rầm rập bước quân đi. Trăng non thượng tuần lạnh lẽo. Những làng mạc dọc đường cái đã bị những máy bay bại trận điên cuồng thiêu hết. 

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Mấy ý kiến về văn hoá và kinh tế


Trong tất cả các Nghị quyết của Đảng cũng như trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều nói đến xây dựng kinh tế và phát triển văn hoá, hai mặt không tách rời nhau.

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Anh hùng và chân lý


Viết nhân dịp Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam 12-1973.


Đất nước ta đã trải qua một chặng đường lịch sử cực kỳ quan trọng đối với đời sống của dân tộc và nhân dân ta, quân đội ta cũng đã giành được một thắng lợi hết sức vĩ đại.


Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Quân đội của nhân dân


(Ghi chép sau Nghĩa Lộ giải phóng)
Bước vào thu đông năm 1952, với nhiệm vụ tiến quân lên Tây Bắc, bộ đội được cấp trên căn dặn: “Chiến trường này nhiều đồng bào miền núi, giặc Pháp nói xấu Chính phủ và quân đội ta, mưu chia rẽ dân tộc ta. Chúng lại âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lừa bịp đồng bào ta ở Tây Bắc để ra tay tàn sát, bóc lột, phỉnh phờ và bắt buộc thanh niên đi lính cho chúng. 

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Từ Chính ủy Trung đoàn đến Chính ủy Đại đoàn...

Từ cuối năm 1949, ông Trần Độ rời cơ quan Bộ Quốc phòng đi nhận nhiệm vụ chính ủy Trung đoàn chủ lực 209 – Trung đoàn Sông Lô. 

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Cuốn Nhật ký màu xanh

Cuốn Nhật ký màu xanh của ông Trần Độ những năm 1947, 1948 mới được tìm thấy năm 2011. Trong hơn 40 trang viết, hầu như ông chỉ nói về công việc, những suy nghĩ về cuộc đời, con người, sự kiện… Thỉnh thoảng, ông nhớ đến người vợ và viết về người vợ: Bà Nguyễn Thị Phúc Hằng – lúc đó còn tên là Điệp.  
“…

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

Tướng Trần Độ - Nhân cách Cộng sảnĐọc Chuyện tướng Độ (NXB Quân đội Nhân dân - Hà Nội, 2007)
... Năm 1946, chàng trai Tạ Ngọc Phách, tức Trần Độ tròn 23 tuổi nhưng đã có thâm niên trong nhiều xà lim Thái Bình, Sơn La, Hỏa Lò. Lê Đức Thọ hỏi ông muốn làm Phó Chính ủy Khu II hay Chính ủy Hà Nội.