Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Hình ảnh ở cơ quan Bộ Quốc phòng

Thời gian ông Trần Độ công tác ở Phòng Tuyên truyền từ 1947 đến cuối 1950 tại chiến khu Việt Bắc, sau về đóng tại Bản Vẹ (huyện Định Hóa, Thái Nguyên). 

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Nữ liên lạc của Xứ ủy Bắc Kỳ

Phan Quế
 
          Mùa thu năm 1995, ở một huyện ngoại thành Hà Nội có một câu chuyện vừa cảm động vừa ý nghĩa. 


       

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp(Trả lời nhà văn Võ Bá Cường đến gặp hỏi ý kiến về Trung tướng Trần Độ)
Trần Độ là một thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ và tham gia đấu tranh cách mạng, trở thành người cộng sản kiên cường. Vào Quân đội, Trần Độ là cán bộ trẻ, thuộc lớp cán bộ Trung đoàn, Đại đoàn, Quân khu đầu tiên, trở thành một vị tướng có đức có tài, đã có nhiều công lao trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Đời sống văn hoá và công tác văn hoá


Trong đời sống xã hội, mỗi khi có một vấn đề, hoặc một hiện tượng mà nhiều người chú ý thì thường xuất hiện một loại khái niệm mới (hoặc cũ, nhưng được nhắc đi, nhắc lại nhiều hơn).

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

Quyết chiến quyết thắng, truyền thống cách mạng của dân tộc ta


Chiến thắng Điện Biên Phủ không phải chỉ là thắng lợi của một trận đánh về mọi mặt chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật chỉ huy trong lĩnh vực quân sự. 

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Đêm trăng ngoài mặt trận


(Tặng hương hồn em Trang)

Đi qua bãi tha ma và nhiều cánh đồng chúng tôi mới tới được Bộ chỉ huy của mặt trận TH.NH, chúng tôi vào một con đường ven ao nhỏ bé, gồ ghề, hai bên cỏ rậm bẩn thỉu. Con đường ấy đưa tới một cái sân gạch nhỏ rêu xanh của một căn nhà gỗ mái lá tối sầm.

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

LUẬN BÀN QUÂN SỰ QUA GIỌNG VĂN CỦA TƯỚNG TRẦN ĐỘ


Lĩnh vực quân sự cao siêu tôi đâu dám xen vào mà chỉ xin ngó ngàng tới các bài viết của tướng Trần Độ vì cho rằng ông đã lấy giọng văn chương bàn chuyện súng ống. Bài đầu tiên trên lĩnh vực này tôi được đọc là: Vấn đề công tác vũ trang tuyên truyền, ông ghi phía dưới viết xong đêm 14 tháng 2 năm 1949 tại BV. Chữ viết tắt kia chẳng hiểu có phải là đặt ngược Việt Bắc hay không nhưng ông viết ở đâu nào có quan trọng gì bằng những vấn đề được nói tới.