Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Những tấm ảnh... tù

Trang đầu tiên của tập sách ảnh gồm những tấm ảnh tìm được trong lưu trữ nhà nước về thời gian thực dân Pháp cai trị: những hình ảnh nhận dạng người tù khi mới bị bắt giam. 

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Kiểm điểm Trần Độ...

Chương 14
Kiểm điểm Trần Độ...

Đại hội Nhà văn lần thứ 4 lẽ ra được họp vào quý III năm 1988 nhưng do có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình chuẩn bị nên cứ lần lữa mãi cho đến hết sáu tháng đầu năm 1989 vẫn chưa được quyết định. Lúc này, do sát nhập hai ban Văn hóa Văn nghệ và Ban Tuyên huấn thành Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương do Trần Trọng Tân, Trưởng ban Tuyên huấn cũ, làm Trưởng ban nên mặc nhiên tôi không còn trách nhiệm gì với Đại hội nữa, ngoài trách nhiệm phải làm một “Bản kiểm điểm” của Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương (cũ) để trình bày trước Hội nghị Đảng viên các nhà văn.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Về nhu cầu văn hoá và thị hiếu nghệ thuật


I. Ý nghĩa của việc nghiên cứu nhu cầu văn hoá và thị hiếu nghệ thuật
Thoả mãn nhu cầu vật chất và nhu cầu văn hoá ngày càng cao của nhân dân lao động, như mọi người đều đã biết, vừa là mục đích của chủ nghĩa xã hội, vừa là quy luật của chủ nghĩa xã hội. 

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Xuất xứ bài thơ Khóc anh Hoàng Văn Thụ


Nhà văn Võ Bá Cường
Tổ công tác giúp việc cho Trung ương hồi đó có anh Phong, chị Sáu, chị Cương và một số đồng chí. Cơ quan đóng ở nhà anh Hội làng NG… thuộc huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội, cũng là nơi ở của đồng chí Trường Chinh. 

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Góp ý kiến về mấy vấn đề Công tác thanh niên trong quân đội hiện nay


Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là đẩy mạnh cuộc thi đua xây dựng quân đội để chấp hành nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ ba. Muốn đẩy mạnh công cuộc thi đua xây dựng quân đội, chúng ta cần nghiên cứu mấy đặc điểm về tình hình bộ đội hiện nay xem trong công tác lãnh đạo chính trị nói chung và lãnh đạo thi đua nói riêng cần giải quyết những vấn đề gì.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Lửa chiến tranh nhân dân đã đốt cháy “Mùa khô” của địch


Mùa mưa năm 1965, bọn xâm lược Mỹ và tay sai ngậm đắng nuốt cay trước những chiến thắng lừng lẫy của nhân dân và Quân Giải phóng miền Nam ở Ba Gia, Sông Bé, Đồng Xoài, Chu Lai, Đà Nẵng, v.v…