Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Những lần gặp tướng Trần ĐộMinh Diện
Tôi gặp tướng Trần Độ lần đầu tiên vào mùa khô năm 1973, tại Đại hội anh hùng  dũng sĩ Quân giải phóng miền Nam ở rừng cao su Lộc Ninh. 

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Nhiệm vụ cách mạng và nhiệm vụ văn học


Trước hết cần nhấn mạnh rằng trong 35 năm qua, văn học ta đã có những thành tựu to lớn. Đó là một sự thật hết sức rõ ràng. 

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Vài kỷ niệm về Cụ HồChương 9
Vài kỷ niệm về Cụ Hồ

Tôi vào bộ đội ngày 19 tháng 8 năm 1945 với cái chức chính trị viên khu và đã gặp ngay những chuyện oái oăm trở thành kỷ niệm vui của một thời làm cán bộ quân sự. Là chính trị viên thì công việc hàng đầu là hoạt động của chi bộ. Công tác chi bộ ở đơn vị làm gì và làm như thế nào, khác nhau và chỗ giống với chi bộ bên ngoài ra sao? Tình hình lại hết sức khẩn trương, nóng bỏng, không chần chừ được. Để gỡ sự lúng túng đó tôi vời đến ông Trường Chinh. 

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Tôi chụp ảnh …


Tôi bắt đầu tập chụp ảnh, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Khi đó, tôi được sớm tiếp xúc với các anh đã chụp ảnh thành nghề như anh Tô Na, Nguyễn Bá Khoản. Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, tôi lại cùng sống với các anh Nguyễn Đắc, Nguyễn Văn Ty và gặp gỡ các anh Triệu Đại, Vũ Năng An, v.v…