Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Chuyện hai trung đoàn trưởng đầu tiên của quân đội ta


QĐND - Những năm 1947-1948, anh Lê Trọng Tấn đã là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Sơn La, còn tôi (Đặng Văn Việt) là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28 (Lạng Sơn). Một người thì ở cực Tây Bắc, một người thì ở cực Đông Bắc. Sứ mệnh đã đưa hai chúng tôi lại gần nhau. 
Cuối năm 1949, Bộ Tổng tư lệnh chủ trương thành lập hai trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội. 
Trung đoàn 174 lấy từ các đơn vị của Trung đoàn Cao Bằng, Trung đoàn Lạng Sơn, Trung đoàn Bắc Kạn… gồm 6 tiểu đoàn, quân số 5.800 người, do tôi làm Trung đoàn trưởng và Chính ủy là anh Chu Huy Mân. 
Trung đoàn 209 được thành lập gồm các tiểu đoàn: 130, 154 và 166, Trung đoàn trưởng là anh Lê Trọng Tấn và Chính ủy là anh Trần Độ. 
Bốn cán bộ chỉ huy hai trung đoàn chủ lực đầu tiên, nay chỉ còn lại mình tôi.
...


KHÁNH CHI
(Ghi theo lời kể của ông Đặng Văn Việt)

(Theo báo Quân đội Nhân dân online ngày 08/10/2014)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét