Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Tác phẩm “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ”Ngày nay, phần lớn những người lớn tuổi còn nhớ đến một tác phẩm nổi tiếng của ông Trần Độ. Đó là cuốn “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ”. Tác phẩm được viết trong khi miền Bắc đang khẩn trương xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Chúng tôi giới thiệu Lời nói đầu cuốn sách trong lần tái bản năm 1968.
  

Cuốn “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ”. Nxb Thanh niên, năm 1964 (tái bản 1968) (145 tr). Bản in lần thứ Hai khổ 13x19, in 40.100 cuốn.


Lời nói đầu

(Nhân dịp in lần thứ hai)

Hơn bốn năm trước đây, tháng mười hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tư, tập “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ” của Thiếu tướng Trần Độ vừa mới in ra đã chiếm được cảm tình của đông đảo bạn đọc thanh niên và trong ngoài quân đội. Điều đó nói lên những suy nghĩ, những tình cảm của tác giả nêu ra ở những trang sách này đã được thực tế đời sống chứng minh là đúng.

Tình hình nước ta và thế giới từ đó đến nay đã có những thay đổi quan trọng. Công tác giáo dục thanh niên ta cũng có những bước phát triển mới. Nhưng, những nguyên lý cơ bản về lý tưởng cách mạng, về truyền thống cách mạng, về vai trò vị trí của thanh niên trong cách mạng; nhất là về tình cảm của tác giả đối với Đảng, đối với Bác, đối với đồng bào, đồng chí và đối với thanh, thiếu niên thì vẫn luôn luôn mới và mãi mãi xanh tươi. Tất cả những cái đó sẽ giúp thanh niên ta suy nghĩ và hành động thế nào đây cho xứng đáng với thế hệ thanh niên Việt Nam anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Vì thế, Nhà xuất bản Thanh Niên quyết định in lại tập này. Chúng tôi hy vọng tập “Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ” của Thiếu tướng Trần Độ sẽ đến với thanh niên chúng ta như một người bạn, một người đồng chí chiến đấu, thân yêu và gần gũi.

Tháng 5 năm 1968

Nhà xuất bản Thanh Niên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét