Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Những bài bình luận quân sự nổi tiếngTrong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Trần Độ trong vai trò là Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam đã viết nhiều bài bình luận quân sự, tổng kết kinh nghiệm công tác chính trị với các bút danh Trần Quốc Vinh, Cửu Long, … Một số tác phẩm được Thư viện Trung ương Quân đội lưu giữ.  


- “Lửa chiến tranh nhân dân đã đốt cháy “Mùa khô” của địch”, Nxb Quân Giải phóng, năm 1966, khổ 13x19, 24 trang, tác giả Cửu Long.


- “Những phát triển mới của chiến tranh du kích ở miền Nam Việt Nam”, 11/1966, bài viết cho Tạp chí Quân đội Nhân dân và báo Quân đội Nhân dân, bản thảo 13 trang đánh máy, tác giả Cửu Long.

- “Những con số của Mỹ”, bản thảo 3 trang đánh máy.

- “Một số kinh nghiệm giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng của Quân giải phóng miền Nam”. Nxb Quân đội Nhân dân, năm 1970 (70 trang), khổ 19x27, tác giả Cửu Long và Trần Quốc Vinh. 


Dưới đây là Lời giới thiệu của Nhà xuất bản.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, cùng với lực lượng cách mạng của toàn dân, Quân Giải phóng miền Nam đã chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, liên tiếp giành những thắng lợi cực kỳ to lớn.

Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong Quân Giải phóng đã giữ một vai trò trọng yếu góp phần quyết định thắng lợi. Qua thực tiễn chiến đấu và xây dựng, kinh nghiệm công tác chính trị và công tác tư tưởng của các đơn vị hết sức phong phú và quý báu.

Chúng tôi in một số bài viết về kinh nghiệm giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng của các đồng chí: Cửu Long và Trần Quốc Vinh mà tạp chí Quân đội Nhân dân đã trích đăng trong thời gian từ năm 1967 đến năm 1969.

Xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí.

Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân  


- “Chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh của Mỹ đã thất bại, đang thất bại, nhất định thất bại”, Nxb Quân Giải phóng, năm 1971, 39 trang, nguồn Thư viện Trung ương Quân đội số 18263-64.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét