Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Đồng đội trong các tác phẩmTrong số các tác phẩm viết về những năm tháng trong quân đội, ông Trần Độ viết nhiều về tình đồng đội, đó là các tác phẩm:
- Anh bộ đội (tập tuỳ bút). Nxb Quân đội Nhân dân, 1975, 161 trang, khổ 13x19, in 22500 cuốn.

 - Đồng đội. Nxb Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 1987, 302 trang, khổ 13x19, in 10000 cuốn.Nghĩ về cuộc sống. Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1987, 173 trang, khổ 13x19, in 10700 cuốn
...

Dưới đây là Lời Nhà xuất bản

Trong những năm đánh Mỹ gian khổ, quân và dân trên chiến trường Nam Bộ đã quen thuộc với bút danh CỬU LONG trên những bài viết phân tích tình hình, bình luận quân sự có tầm chiến lược và tổng kết sắc sảo các chiến dịch lớn …, đôi khi lại là một bài tùy bút trữ tình. Bộ Tổng Tham mưu ngụy quân Sài Gòn, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA và cả Lầu Năm góc đều theo dõi từng bài của CỬU LONG và đoán già đoán non rằng đây là bút danh của một tướng Việt Cộng, hay có thể là bút danh chung của Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng. Nhưng ở trong chiến khu, cán bộ chiến sĩ các lực lượng võ trang nhân dân giải phóng miền Nam cũng như cán bộ chính trị, nhiều người biết CỬU LONG là bút danh của Trung tướng Trần Độ, mà anh em vẫn quen gọi là anh Chín Vinh, một trong những cán bộ quân sự cấp cao của Trung ương Cục miền Nam Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 và lần thứ 6 của Đảng, đồng chí Trần Độ đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hiện nay đồng chí là Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương.

Là một học sinh giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào Mặt trận bình dân, trưởng thành trong đấu tranh và trong lao tù đế quốc, sau khi vượt ngục Sơn La, đồng chí Trần Độ được Trung ương đưa về công tác ở cơ quan Trung ương Đảng. Trong thời gian này, đồng chí Trần Độ là một trong số những đồng chí đã được đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh giao cho nhiệm vụ nghiên cứu Đề cương Văn hóa để đi phổ biến trong giới trí thức, văn hóa, văn nghệ và thành lập Hội Văn hóa Cứu quốc chống đế quốc Pháp và phát xít Nhật. Từ đó, dù làm công tác cách mạng nào, ở bất cứ chiến trường nào, ở đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, miền Đông Nam Bộ hay trong Tổng tiến công Mậu Thân … ở đâu, đồng chí Trần Độ cũng dành nhiều thời gian suy nghĩ về những vấn đề văn hóa cách mạng và dân tộc, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và viết bài cho báo chí.

Đồng chí đã viết nhiều về những vấn đề lý luận văn hóa và có những bài tùy bút sâu sắc về việc xây dựng con người mới. Những tập tùy bút Anh Bộ đội, Lý tưởng, ước mơ và nghĩa vụ của đồng chí là một thể loại tùy bút khá đặc biệt có sức truyền cảm đến đông đảo người đọc trẻ.

Trong dịp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 5, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu một tập tùy bút mới của đồng chí Trần Độ gồm những bài viết về một vấn đề rất quan trọng trong quá trình xây dựng và khẳng định về mặt nhân cách đang hình thành của con người mới xã hội chủ nghĩa. Từ những kỷ niệm sâu sắc về những người bạn chiến đấu thân thiết, những người đồng chí gắn bó và những nhân vật khác nhau trong cuộc đời, với cách đặt vấn đề có tình cảm sâu đậm và với lý luận sắc bén, đồng chí Trần Độ cùng bạn đọc “Nghĩ về cuộc sống” – nghĩ về con người, cùng chúng ta nghĩ về mọi người và nghĩ về mình trong mối tương quan mình và mọi người, cá nhân và xã hội. Tác giả còn giúp bạn đọc trẻ xác định một lối sống trong sáng, lành mạnh, một niềm tin vững chắc vào cuộc sống, sự nghiệp và tương lai. Đồng thời Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị để lần lượt cho ra mắt bạn đọc hai tập sách nữa của cùng tác giả bàn về “Văn hóa ở cơ sở và văn hóa ở huyện”, và về “Mấy vấn đề văn hóa cần nghiên cứu”.

Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh  


1 nhận xét:

  1. Tướng tá mà chịu khó học, đọc, viết như cụ thật quý lắm lắm.

    Trả lờiXóa