Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Người đồng chí chân tình

Trần Quốc Hương (Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương)
Trước năm 1945, tôi công tác ở An toàn Khu (ATK) của Trung ương Đảng. Lúc ấy Bác Hồ vẫn ở Việt Bắc, còn Thường vụ Trung ương Đảng ở xung quanh Hà Nội vì ta chủ trương sẽ khởi nghĩa đầu tiên ở Hà Nội, Bác Hồ bảo Trung ương phải ở gần đầu não địch (Hà Nội) thì mới nắm vững những biến động của địch để chỉ đạo phong trào sát và kịp thời. Theo gợi ý của Bác, ATK của Trung ương Đảng được bố trí ở hai bên bờ sông Hồng thuộc vùng Đông Anh, Hoài Đức, Phúc Yên và được đặt ở nơi giáp ranh các tỉnh, vì ở đó chính quyền địch thường kiểm soát lỏng lẻo và khi có động ta cũng dễ chuyển sang địa bàn bên cạnh. Tuy ở xa nhưng Thường vụ Trung ương vẫn liên hệ được với các địa phương Bắc, Trung, Nam thuận tiện và luôn giữ liên lạc chặt chẽ với Bác Hồ theo một đường dây riêng, đặc biệt. Thường thì Thường vụ ít đón các đồng chí ở tù ra đến thẳng ATK. Nhưng năm 1944, tôi được chỉ thị đón một cán bộ đến ATK. Tôi đoán là cán bộ quan trọng của Trung ương nên mới có ngoại lệ đó. Sau này tôi mới biết đó là anh Lê Đức Thọ…


Với ông Lê Đức Thọ trong BCH Miền
 Anh Trường Chinh đến gặp anh Lê Đức Thọ và một tuần sau anh Trường Chinh họp Ban cán sự ATK, cử anh Thọ phụ trách công tác Đội. Công tác Đội này gồm anh Trần Độ, Trần Cư và tôi. Thường vụ Trung ương giao cho công tác Đội những nhiệm vụ đặc biệt, trong đó có công tác đảm bảo bí mật, an toàn cho ATK. Anh Độ, anh Cư đã biết anh Thọ thời còn ở nhà tù Sơn La, anh Cư kể anh Thọ chính là Phan Đình Khải hiện ở trong Xứ ủy, cùng hoạt động thời Mặt trận bình dân với anh Đặng Việt Châu ở Nam Định.


(Trích cuốn Nhớ anh Lê Đức Thọ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006). Sách do ông Lưu Văn Lợi, nguyên thư ký riêng của ông Lê Đức Thọ tặng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét