Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Ký họa của Họa sĩ Lương Xuân Đoàn


Họa sĩ Lương Xuân Đoàn vẽ và tặng ông Trần Độ một bức ký họa chân dung trên lụa. Chỉ vài nét vẽ đơn giản, họa sĩ đã phác họa hoàn chỉnh một con người với những suy tư sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp. 

Bức tranh là một kỷ niệm quý được trưng bày trang trọng trong khu vực tưởng niệm của gia đình.

1 nhận xét: