Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

Những năm tháng ở Cục Chính trị MiềnNguyễn Viết Tá
... Về công tác tuyên huấn, nhất là công tác báo chí, tuyên truyền trên báo, đài, anh Sáu Di (Đại tướng Nguyễn Chí Thanh), các anh Chín Vinh, Tám Trần rất quan tâm và tham gia trực tiếp viết những bài chỉ đạo hoạt động vũ trang của Bộ Chỉ huy Miền rất sắc sảo.

...
 
(Trích “Một thời ở Cục Chính trị Quân giải phóng miền Nam (B2)”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 2007).

1 nhận xét: