Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Định nghĩa hai chữ Văn hoá(Kỷ niệm 70 năm Hội văn hoá cứu quốc Việt Nam)


Đặng Thai MaiNguyễn Hữu Đang


...

Cho đến hôm nay, chúng ta đã biết rõ các văn nghệ sỹ đầu tiên tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc bao gồm những nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa như Học Phi, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Nguyên Hồng, Như Phong, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Thép Mới…, và các cán bộ Đảng được cử trực tiếp chỉ đạo tổ chức Văn hóa Cứu quốc như các đồng chí Lê Quang Đạo, Trần Độ, Vũ Quốc Huy, Trần Quốc Hương (Mười Hương)... Đây là những hạt nhân sau này đã trở thành lực lượng nòng cốt của các ngành văn hóa văn nghệ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công.

(nguồn vanvn.net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét