Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Có một đơn vị bộ đội Nam bộ tham gia chiến đấu trên đất Lào
Đầu năm 1962, bọn phản động Lào Phumi Nô-xa-vẵn ào ạt tấn công vào căn cứ Sầm Nưa và Xiêng Khoảng của cách mạng Lào. Theo lời kêu gọi của các bạn Lào, được lệnh cấp trên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 đang luyện quân tại Bái Thượng, Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa lập tức lên đường.


Tiểu đoàn gồm ba đại đội bộ binh, một đại đội hỏa lực do đồng chí Phan Phong Thu, chính trị viên kiêm tiểu đoàn trưởng, biên chế trang bị mạnh, quân số 620, mỗi trung đội đều có máy bộ đàm, mỗi đại đội đều có máy PRC25, tiểu đoàn có bộ máy ACRONO, bộ phận mật mã. Được 30 xe vận tải ngày đêm đưa tiểu đoàn đến Điện Biên Phủ. Tại doanh trại Sư đoàn 316, tiểu đoàn thay quân phục Pathét Lào, mang 2 cơ số đạn, 2 cơ số thuốc, 5 ngày lương thực, vượt cửa khẩu Tây Trang, tránh qua thị trấn Mường Mây, Mường Khoa, qua hai ngọn núi cao Móc-xa-ti và Móc Át, thẳng đến Nà Mỏ sớm hơn qui định một ngày. Bộ Tư lệnh chiến dịch gồm đồng chí Bằng Giang - tư lệnh, đồng chí Trần Độ - chính ủy, đồng chí Nguyễn Hữu An - phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng, đồng chí Dương Cự Tẩm - chủ nhiệm chính trị. Đồng chí Xi-xa-vát, Ủy viên Trung ương Đảng Lào, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Lào, làm cố vấn chiến dịch.


Sau khi nghe báo cáo tình hình quân số, trang bị, sĩ khí của tiểu đoàn, Bộ Tư lệnh chiến dịch rất phấn khởi, giao tiểu đoàn nhiệm vụ: đội dự bị chiến dịch.

Năm giờ ngày 2-3-1962, thê đội 1 chiến dịch gồm Sư đoàn 316 và Sư đoàn 325 nổ súng tấn công, diệt địch, bắt hơn 100 tù binh, truy kích địch về hướng Salabukhun...

Đinh Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét