Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Bừng bừng sân khấu thập kỷ 80

        Nguyễn Ngọc Tiến

 Năm 1984, các đoàn kịch trong cả nước tất bật chuẩn bị cho hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985. 


Hội nghị Trung ương 6 (họp vào tháng 7/1984), hội nghị Trung ương 7 (họp 12/1984) với những quan điểm mới về phát triển kinh tế dù không thông tin ra bên ngoài nhưng nó lan truyền trong xã hội và trở thành đề tài của giới trí thức, đặc biệt là các nhà viết kịch trong đó có Lưu Quang Vũ. Họa sĩ Ngọc Mỹ khi đó là Phó trưởng đoàn Kịch nói Hà Nội kể: “Lưu Quang Vũ đã viết xong Tôi và chúng ta nhưng ông Trần Độ khi ấy là Trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương (kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa) thi thoảng lại cung cấp thêm thông tin về các cuộc họp bàn đổi mới nên Vũ lại thêm bớt, lời thoại của vở diễn ngoài rạp có khá nhiều câu của Trần Độ”.

(Trích Nhớ Nhà văn Trần Độ, Nxb Văn học, 2013)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét