Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Một vấn đề trong quá trình tiến lên của văn hoá


Đường lối văn hoá của Đảng ta là một đường lối hoàn chỉnh có đầy đủ tính khoa học và tính cách mạng. Nó phản ánh đúng những quy luật phát triển của văn hoá. 

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Ông Trần Độ trong các Di tích lịch sử quốc gia (1)Thời gian gần đây, với ý định tìm hiểu sưu tầm những tư liệu của ông Trần Độ, tôi lần lượt đi đến nhiều địa phương, nơi có các di tích lịch sử có ghi nhận những đoạn đời, sự nghiệp của ông. Từ Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội đến Nhà tù Sơn La, từ Điện Biên Phủ đến Căn cứ Tà Thiết, Bình Phước… 

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Tuổi thiếu niên

Chương 2. Tuổi thiếu niên


Tôi bắt đầu đi học vào khoảng 7, 8 tuổi, tức là vào những năm đầu của thập kỷ 30 (193l – 1932). 

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Lãnh đạo theo đường lối quần chúngGiới thiệu kinh nghiệm học tập của một Đại đoàn
Lãnh đạo theo đường lối quần chúng
Quần chúng dạy quần chúng. Quần chúng dạy cán bộ.

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Câu chuyện chọn người đổi mới báo Văn Nghệ       Nhà văn Nguyên Ngọc

       Cái thời đó báo Văn Nghệ ế lắm, ra đâu được hai mươi hay hai mươi lăm ngàn số gì đó, đọc thì chán nên bán không ai mua, ngân sách thâm thủng, lại đèo bòng một ban biên tập ăn không ngồi rồi đông lắm… Tìm Tổng biên tập, chẳng ai “xung phong”. 

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Phương pháp học tập mớiCuộc chỉnh huấn hè năm nay đã tiến hành ở một số đơn vị có kết quả và đang tiếp tục tiến hành trong nhiều đơn vị khác. Trong cuộc chỉnh huấn này, ta học tập cả chính trị và quân sự. Cán bộ cũng học tập và chiến sĩ cũng học tập. Nó khác những đợt chỉnh huấn trước ở chỗ phương pháp học tập mới. Về chính trị và chiến thuật, ta học tập theo lối kết hợp lý luận và thực tế.
Thế nào là kết hợp lý luận với thực tế?

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Vấn đề vận động lập côngĐây không phải là một vấn đề mới và cũng không phải là một vấn đề cũ (vấn đề vận động luyện quân lập công). Tất cả vấn đề chỉ là một công tác động viên tinh thần tích cực thi đua cách mạng hoàn thành nhiệm vụ trong quần chúng binh sĩ và dùng phương pháp quần chúng vận động phát huy sáng kiến quần chúng. Từ trước, chúng ta vẫn làm. Song chúng ta chưa có kinh nghiệm. Nay chúng ta học được một số kinh nghiệm mới nên đặt vấn đề lại cho có hệ thống, trật tự và rõ ràng.
Đặt vấn đề thế nào?

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Khẩn trương và kiên trì xoá bỏ hậu quả của văn hoá thực dân mới


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu ra đời, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới hình thành, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước Á, Phi và Mỹ la-tinh ngày càng phát triển cả theo chiều rộng và chiều sâu. Phong trào đấu tranh của nhân dân đòi cải thiện dân sinh, dân chủ ở các nước tư bản Tây Âu và trên thế giới tiếp tục tiến triển mạnh mẽ và rộng khắp.

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Lên đường

Blogger: Có nhiều bài viết của ông Trần Độ đăng trên các báo từ 1946 đến 1954 được các nhà báo ở Hà Nội gửi đến và một số bài chúng tôi sưu tầm được trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tháng Năm 2014). Từ hôm nay sẽ được lần lượt giới thiệu.

Lên đường