Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Bừng bừng sân khấu thập kỷ 80

        Nguyễn Ngọc Tiến

 Năm 1984, các đoàn kịch trong cả nước tất bật chuẩn bị cho hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985. 

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Mục đích của chủ nghĩa xã hội là vì hạnh phúc của nhân dân


Hạnh phúc của nhân dân, hạnh phúc của mỗi người không phải chỉ ở mỗi chỗ đầy đủ về vật chất. Tuy rằng nhu cầu vật chất là nhu cầu thiết yếu của con người.