Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Gia đình trong trí nhớ

TẬP I: NHỮNG THÁNG NĂM SÔI NỔI

Chương 1. Gia đình trong trí nhớ


Tôi sinh ra trong một gia đình công chức. Hồi năm sáu tuổi, tôi nghe người làng gọi bố tôi là quan Phán.

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Bừng bừng sân khấu thập kỷ 80

        Nguyễn Ngọc Tiến

 Năm 1984, các đoàn kịch trong cả nước tất bật chuẩn bị cho hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985. 

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Mục đích của chủ nghĩa xã hội là vì hạnh phúc của nhân dân


Hạnh phúc của nhân dân, hạnh phúc của mỗi người không phải chỉ ở mỗi chỗ đầy đủ về vật chất. Tuy rằng nhu cầu vật chất là nhu cầu thiết yếu của con người. 

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

Chuyện ngày xưa

LỜI ĐẦU SÁCH
Trong những lúc sum họp với các con cháu trong nhà, hoặc những khi gặp gỡ bạn bè cũ và mới, tôi thường hay “kể chuyện ngày xưa”. “Chuyện ngày xưa” của tôi thường là những mẩu chuyện đời thường vui hoặc buồn, sâu sắc hoặc thú vị, có cái phong vị khác lạ mà trong cuộc sống ngày nay không hay có. Những người nghe câu chuyện đó của tôi thường bảo tôi là nên ghi lại, nên “viết hồi ký”.