Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Sắc lệnhSẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 027/SL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1957 VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN ĐỘ LÀM CHÍNH UỶ QUÂN KHU HỮU NGẠN
 
 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Chiểu sắc lệnh số 33/SL ngày 22 tháng 4 năm 1946 và sắc lênh số 71/SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc của Quân đội nhân dân Việt Nam,
Chiểu sắc lệnh số 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Bộ tư lệnh,
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:
Điều 1
Bổ nhiệm ông Trần Độ, cán bộ cấp Sư đoàn trưởng giữ chức Chính uỷ Quân khu Hữu Ngạn.
Điều 2
Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiếu sắc lệnh thi hành.

Hồ Chí Minh
(Đã ký)

 Nguồn: Thư viện Pháp luật

3 nhận xét:

 1. Tướng thế mới là tướng!

  Trả lờiXóa
 2. Kiếm bản sao làm kỷ niệm. Chắc hồi đó ông cụ ký sống.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không có chuyện đóng dấu tên đâu. Kí sống hoàn toàn.

   Xóa