Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Võ Bá Cường: "Nhà văn phải dám ngồi bệt xuống đất mà viết"Dương Tử Thành thực hiện


- Tập sách “Chuyện Tướng Độ” của ông gặp rất nhiều trắc trở trước khi nó được ra mắt bạn đọc?

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Một giờ với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả PhiêuTrong lúc tôi đi lấy tài liệu viết về tướng Trần Độ, may mắn được gặp nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vào buổi sáng ngày 27/7/2006. Nhờ có sự đánh giá của nguyên Tổng Bí thư về nhân vật Trần Độ với thái độ khách quan, đúng mực, khiến tôi yên tâm tin tưởng vào việc mình làm và thấm đạo lý của dân tộc mình bao giờ cũng công bằng, nhân hậu.