Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Tấm lòng của Bác với miền Nam


Nguyễn Văn Linh (Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam)
Năm 1968, tôi lại có dịp ra báo cáo tình hình. Lúc này Bác đang mệt. Lần đó tôi đi cùng đồng chí Trần Độ. Đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác, hôm đó cũng có mặt) báo cho biết là Bác mời cơm tôi và anh Trần Độ. Được Bác mời cơm là một vinh hạnh lớn, nhưng nghe Bác mệt, cả tôi và anh Trần Độ đều hơi ngài ngại.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa


Các văn kiện của Đại hội IV và Đại hội V của Đảng ta khi nói về văn hoá đều làm nổi bật một nhiệm vụ trung tâm : xây dựng con người mới.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Kết luận của luận văn


Thạc sĩ Ngữ văn Đinh Thị Thanh Huyền
Văn nghị luận là một thể loại được hình thành và phát triển từ xa xưa. Cùng với sự phát triển của nền văn học nước nhà, văn nghị luận ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. 

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Chuyện ngày xưa

LỜI ĐẦU SÁCH
Trong những lúc sum họp với các con cháu trong nhà, hoặc những khi gặp gỡ bạn bè cũ và mới, tôi thường hay “kể chuyện ngày xưa”. “Chuyện ngày xưa” của tôi thường là những mẩu chuyện đời thường vui hoặc buồn, sâu sắc hoặc thú vị, có cái phong vị khác lạ mà trong cuộc sống ngày nay không hay có. Những người nghe câu chuyện đó của tôi thường bảo tôi là nên ghi lại, nên “viết hồi ký”.

Thứ Bảy, 5 tháng 4, 2014

Vào trận


Thượng tướng Hoàng Cầm
Ảnh: Trần Độ
Ấy là vào lúc quá nửa đêm ngày 10-1-1965, có tiếng gõ cửa và tiếng gọi quen thuộc của đồng chí cảnh vệ.