Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Tấm lòng của Bác với miền Nam


Nguyễn Văn Linh (Nguyên Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam)
Năm 1968, tôi lại có dịp ra báo cáo tình hình. Lúc này Bác đang mệt. Lần đó tôi đi cùng đồng chí Trần Độ. Đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác, hôm đó cũng có mặt) báo cho biết là Bác mời cơm tôi và anh Trần Độ. Được Bác mời cơm là một vinh hạnh lớn, nhưng nghe Bác mệt, cả tôi và anh Trần Độ đều hơi ngài ngại.
Hôm đó, cả tôi, anh Trần Độ và anh Vũ Kỳ cùng ăn với Bác. Tôi thấy Bác ăn rất ngon lành. Bác ăn tới hai bát cơm và bảo anh Kỳ xúc cho thật đầy. Bác vừa ăn vừa bảo mọi người ăn cho hết thức ăn, không để thừa. Tôi và anh Trần Độ thấy vậy mừng quá. Bác đang mệt mà Bác vẫn ăn được.
Ảnh: Thăm nhà Bác, gặp ông Vũ Kỳ, năm 1975.

Sau đó, anh Vũ Kỳ cho biết: Bác cố gắng ăn như thế để các anh về nói lại cho đồng bào miền Nam yên tâm! Bác biết rằng nếu đồng bào và chiến sĩ miền Nam hay tin Bác mệt sẽ lo lắng biết bao nhiêu.
...
(Trích Nhớ Nhà văn Trần Độ, Nxb Văn học, 2013)

1 nhận xét:

  1. Ông Cụ thâm thúy đến cả cái ăn câu nói.

    Trả lờiXóa