Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Những ngày ở chiến khu Việt Bắc

Sau ngày rút khỏi Thủ đô lên chiến khu tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Trần Độ được cử làm Phó Phòng Tuyên truyền, Chính trị Cục trong Bộ Tổng Tư lệnh kiêm Chủ nhiệm Báo Vệ Quốc Quân (nay là báo Quân đội Nhân dân) 

Trong cuốn “Lịch sử TCCT QĐND VN, tập I (1944-1975)” Nxb QĐND, Hà Nội, 2014, có đoạn – trang 48, có những đoạn sau:

Ngày 30 tháng 5 năm 1946, Báo Sao Vàng chính thức ra số đầu tiên, dưới tên báo có ghi rõ: “Cơ quan tuyên truyền và huấn luyện binh sĩ”. Tòa soạn Báo đặt tại nhà số 28, phố Triệu Quang Phục (phố Hàng Bài ngày nay). Phụ trách Tòa soạn Báo gồm: Phó Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Trần Huy Liệu; các ông Lê Tất Đắc, Trần Độ, Nguyễn Công Hoan, Tô Ngọc Vân và một số cán bộ quân sự.

Ngày 10 tháng 3 năm 1947, báo Vệ quốc quân ra số đầu tiên với hàng nghìn bản (báo Vệ quốc quân được thành lập trên cơ sở hợp nhất Tòa soạn Báo Sao Vàng, Báo Chiến thắng) (tr.66)

Tòa soạn báo Vệ Quốc quân năm 1947

Đắc "ảnh" và Tân Sắc (đã chết 1950, máy bay địch bắn chết 06-12-1950 ở Giang Tiên

Ngày 27 tháng 8 năm 1947, Phòng Tuyên truyền – Huấn luyện được tách thành Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện. Ông Trần Độ được bổ nhiệm Trưởng phòng Tuyên truyền.


Mấy cô bé Phòng Tuyên Truyền 1947 - 1949 - 1950

Một loạt ảnh có ghi chú trạng thái...
   
Chuẩn bị lên đường...
...có khi như thày Đường Tăng đi lấy kinh...
...có vẻ giang hồ...
...có lúc oai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét