Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Trần Độ tác phẩm trong Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 4Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) với nhiều ý nghĩa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ 2 năm một lần.