Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Trần Độ tác phẩm trong Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 4Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 4 diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) với nhiều ý nghĩa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 312


Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho chiến sĩ Đại đoàn 312 trong chiến dịch Điện Biên Phủ