Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Lịch sử Bộ Chỉ huy MiềnTrước tình hình cách mạng miền Nam phát triển thuận lợi, để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng lực lương chủ lực trên chiến trường miền Nam, nhất là ở chiến trường trọng điểm B2, tháng 10 – 1963, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền. 

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân huyện Đông AnhSau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (5/1941), Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định xây dựng vùng xung quanh Hà Nội thành an toàn khu (ATK) của Trung ương, gồm các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Từ Sơn, đại lý Hoàn Long, một phần huyện Gia Lâm và một phần huyện Yên Lãng.