Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Lịch sử Bộ Chỉ huy MiềnTrước tình hình cách mạng miền Nam phát triển thuận lợi, để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng lực lương chủ lực trên chiến trường miền Nam, nhất là ở chiến trường trọng điểm B2, tháng 10 – 1963, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền. 

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Văn hoá và phát triển


I
Để bàn về bất cứ một vấn đề nào có liên quan đến văn hoá, việc cốt yếu nhất, quan trọng nhất là thống nhất quan niệm về văn hoá. Chúng ta không nhất thiết phải đưa ra một định nghĩa về văn hoá, nhưng phải diễn giải rõ ràng quan niệm về văn hoá.

Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân huyện Đông AnhSau Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (5/1941), Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định xây dựng vùng xung quanh Hà Nội thành an toàn khu (ATK) của Trung ương, gồm các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Từ Sơn, đại lý Hoàn Long, một phần huyện Gia Lâm và một phần huyện Yên Lãng.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Nhớ về Đại đoàn 312

Thượng tướng Đào Đình Luyện

Chiều 07 tháng 5 năm 1954, tin trung đoàn 209 bắt sống toàn bộ ban tham mưu của quân Pháp, trong đó có cả tướng Đờ Cát ở Điện Biên Phủ, nhanh chóng truyền đến các đơn vị tham gia chiến dịch. Thế là tập đoàn cứ điểm vững chắc nhất, niềm kiêu hãnh của đội quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương đã hoàn toàn bị sụp đổ.