Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Những năm tháng quyết định


Đại tướng Hoàng Văn Thái, nguyên Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam.
Sau một thời gian làm việc với các anh Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Bửu Kiếm về công tác chính quyền, từ ngày 20 tháng 1 năm 1973, tôi trở lại với công tác quân sự. Công tác này, trong thời gian tôi được Trung ương Cục phân công sang làm việc bên Chính phủ cách mạng lâm thời, do anh Trần Văn Trà, phó Tư lệnh và anh Trần Độ phó Chính uỷ đảm nhiệm. Lúc này anh Trà đang chuẩn bị gấp để lên đường. Ngày 28 tháng 1 năm 1973, đồng chí trưởng đoàn quân sự của miền Nam đã có mặt ở Tân Sơn Nhất.