Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Tổng Tư lệnh với văn nghệ sĩKhắc Tuế

… Vẫn cái bàn tay mềm mại, vẫn cái nhìn đôn hậu mà ngày nào Tổng Tư lệnh đã gắp thức ăn cho tôi. Bàn tay mềm mại ấy lại đặt lên vai tôi, ông hỏi: “Bây giờ làm đối ngoại à?” – “Dạ thưa thủ trưởng, bây giờ em làm ở Công ty Biểu diễn nghệ thuật Việt Nam Vinaconcert (Vi-na-công-xe) ạ.