Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Chuyện kể về tướng Vương Thừa Vũ (1)Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Chu Phác
... 
Chỉ huy trưởng Vương Thừa Vũ nhớ cách đây vài ngày đã nghiêm khắc phạt bằng cách buộc một cán bộ tham mưu phải ở trong sở chỉ huy làm việc mà không được ra khỏi nhà vì phạm hai lỗi: một là bỏ việc đi hát “cô đầu”, hai là lên Nhật Tân uống rượu thịt chó liên miên. Anh cán bộ tham mưu, rất thoải mái, nhận lỗi, nói:

- Em xin nhận khuyết điểm ở nhà làm việc ạ!

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Từ điển Thái BìnhTrần Độ (1923-2002)

Trung tướng QĐNDVN, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN VN (1987-1992). Tên thật Tạ Ngọc Phách, quê l. Thư Điền, tg. An Bồi (nay thuộc x. Tây Giang, h. Tiền Hải).