Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Những kỷ niệm Năm mới (*)Trần Kiến Quốc (báo liếp bantroik5)


Buổi sáng năm mới Nhâm Thìn 2012, tôi tạt qua thăm chú em Trần Hậu Tuấn. 

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Phấn đấu xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa


Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ xây dựng một nền văn hoá mới có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, có tính đảng và tính nhân dân sâu sắc, thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, coi đó là một trong những mục tiêu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta: chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nền văn hoá mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Bài nói chuyện với cán bộ, giáo viên Trường cao đẳng nghiệp vụ văn hoá


Ngày 13 tháng 3 năm 1978  
 Hôm nay tôi sẽ nói với các đồng chí một số điểm về tinh thần trong Nghị quyết của Đại hội IV, những suy nghĩ của Đảng đoàn Bộ và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác của chúng ta ở các địa phương từ trước đến nay.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Sách mới: Nhớ nhà văn Trần ĐộNhà xuất bản Văn học vừa cho ra mắt bạn đọc cả nước cuốn sách Nhớ nhà văn Trần Độ đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông (23/9/1923 – 23/9/2013).

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Tướng Trần Độ trong "Thời tôi sống"Nhà văn Võ Bá Cường mới tặng cuốn sách Thời tôi sống (Nxb Hội Nhà Văn, 2012) – hồi ký của nhà văn kể lại cuộc đời và sự nghiệp làm nghề: viết văn. 

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Mấy vấn đề về xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa


I
Mục đích của chủ nghĩa xã hội và nhu cầu văn hóa của nhân dân
Trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương tại Đại hội lần thứ IV của Đảng do đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng, trình bày, có đoạn nêu rõ : 

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Câu chuyện tang lễ gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân QuỳnhNgày 29-8-1988 định mệnh và Lễ tang vô cùng cảm động
(Tưởng nhớ gia đình Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh)


Ngô Thảo ... Cuối buổi chiều, sân 51 Trần Hưng Đạo - Trụ sở của Liên Hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật xôn xao, ồn ào rồi bàng hoàng khi nhận được tin: Cả nhà Lưu Quang Vũ chết hết rồi.