Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Phong cách văn nghị luận của Trần ĐộThạc sĩ Ngữ văn Đinh Thị Thanh Huyền

Mỗi nhà văn đều có đặc điểm riêng trong sáng tác nhưng không phải nhà văn nào cũng có phong cách. Đối với tác giả Trần Độ, làm nên phong cách riêng của ông là những sáng tác ở thể văn nghị luận.

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Truyền thống văn hoá dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam


Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã nhận định trong Báo cáo chính trị tại Đại hội IV của Đảng:

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Quan niệm của Trần Độ về đổi mới Văn NghệThạc sĩ Ngữ văn Đinh Thị Thanh Huyền

1. Quan niệm của Trần Độ về đổi mới
Công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực, cũng như trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ là sự đòi hỏi cấp bách của cuộc sống. Vấn đề đổi mới được khá nhiều người quan tâm hưởng ứng nhưng vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau.