Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Từ Đề cương văn hóa Việt Nam...

Nhà văn Học Phi 

         ... Nói đến văn hóa cứu quốc không thể không nói đến bản “Đề cương văn hóa Việt Nam” của Đảng.


         Chúng tôi nhận được bản đề cương vào khoảng tháng 9-1943. Trung ương có cử anh Trần Độ về để hướng dẫn cho anh em nghiên cứu. Rất tiếc tôi không được dự cuộc họp ấy, vì tôi đang bận công tác ở Tỉnh ủy Hưng Yên. Sau đấy chỉ được nghe anh Vũ Quốc Uy phổ biến lại cho tôi và ông Ngô Tất Tố. Nghe xong ông Tố nói: “Có thế chứ, nếu văn hóa Macxit mà như bọn Hàn Thuyên chửi cả tổ tông, ông bà thì tôi xin vái cả nón”. Riêng đối với tôi thì bản đề cương là một cái cẩm nang đã giải đáp cho tôi nhiều vấn đề về văn hóa mà tôi vẫn thắc mắc từ lâu…

         (Nhớ nhà văn Trần Độ. Nxb Văn học. 2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét