Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Mục mới

Câu chuyện của những tấm ảnh

Trong di sản để lại của ông Trần Độ có hàng vạn tấm ảnh. Sau ngày ông mất, chúng tôi đã nhiều lần sưu tập, phân loại từng tấm ảnh để sắp xếp theo từng thời kỳ, theo từng sự kiện. Từ số ảnh trên mà chọn được gần 3000 tấm đặc trưng cho từng giai đoạn lịch sử được xếp trong 10 cuốn sách ảnh khổ lớn, có đánh số thứ tự:

Những cuốn sách ảnh trong Phòng Tưởng niệm ông Trần Độ

Sách ảnh 01: Từ năm 1940 đến 1964 – thời gian ông Trần Độ tham gia hoạt động cách mạng cho đến trước khi ông vào chiến trường đánh Mỹ

Sách ảnh 02: Từ năm 1960 đến 1974 – những ngày ông học tập ở Liên Xô và 10 năm trong chiến trường đánh Mỹ

Sách ảnh 03: Từ năm 1975 đến 1979 – rời quân đội, ông làm công tác văn hóa văn nghệ

Sách ảnh 04: Từ năm 1980 đến 1983; Sách ảnh 05: Từ năm 1984 đến 1988; Sách ảnh 06: Từ năm 1988 đến 1989; Sách ảnh 07: Từ năm 1989 đến 1990 – Những chuyến công tác trong sự nghiệp của ông

Sách ảnh 08: Từ năm 1991 đến 1997; Sách ảnh 09: Từ năm 1997 đến 1999; Sách ảnh 10: Từ năm 2000 đến 2002 – Những chuyến đi từ sau khi ông về nghỉ cho đến những ngày cuối đời.


Bên cạnh những tấm ảnh, ông có thói quen ghi lại cảm nghĩ và nội dung sự kiện. Vì thế những tấm ảnh, mặc dù đã thể hiện các sự kiện, những ghi chép còn cho thêm cả những cảm xúc tại thời điểm lúc đó để người xem có đầy đủ không gian, thời gian, ý nghĩa và giá trị của tấm ảnh. 

Mời đón xem!

1 nhận xét: